Goede band met collega’s is belangrijk

Veruit de meeste mensen die werken, vinden het belangrijk om een goede band met hun collega’s te hebben. Soms zien mensen hun directe collega immers zelfs vaker dan hun eigen partner. Urenlang samen op kantoor zitten of intensief samenwerken aan een project vraagt om een prettige onderlinge verstandhouding. Een goede band met collega’s draagt bij aan het werkplezier, het gevoel van betrokkenheid en het zelfvertrouwen van u als werknemer.

Niet zelden ontstaan zelfs goede vriendschappen op de werkvloer. Maar ook voor de organisatie waar u voor werkt is het belangrijk dat u en uw collega’s op een positieve manier met elkaar omgaan. Goede onderlinge relaties op de werkvloer zijn belangrijk voor de algehele sfeer, de productiviteit en het uiteindelijke resultaat.

Conflict met collega kan allerlei oorzaken hebben

Een conflict met een collega kan klein beginnen en tal van mogelijke oorzaken hebben. Misschien is er onderling onduidelijkheid over taken, rollen, verwachtingen en regels. Een collega weet bijvoorbeeld niet precies wat zijn of haar verantwoordelijkheden zijn en doet daarom minder of juist meer dan er verwacht wordt. En wellicht zorgen veranderingen binnen het team of de organisatie voor conflictsituaties.

Niet iedereen kan even goed omgaan met bijvoorbeeld een nieuw teamlid, andere werkafspraken, of een nieuwe koers waar hij of zij niet achter staat. Uiteraard kunnen ook simpelweg verschillen – of overeenkomsten – in persoonlijkheid conflicten tussen collega’s veroorzaken. Ieder mens is uniek en botsende karakters, communicatiestijlen en gedragingen kunnen voor veel irritatie zorgen.

Gevolgen voor werknemer en organisatie

De gevolgen van een conflict met een collega kunnen groot zijn. Voor de individuele betrokkenen is het vaak erg vervelend om dagelijks te moeten samenwerken met iemand met wie ze een probleem hebben. De ergernis over een collega die voortdurend zijn of haar afspraken niet nakomt wordt alleen maar groter. Een conflict met een collega kan daardoor leiden tot verminderde prestaties en ziekteverzuim.

Ook voor de rest van de organisatie heeft een conflict vervelende gevolgen. De sfeer op de werkvloer wordt er niet beter op wanneer duidelijk is dat collega’s ruzie hebben, zeker niet wanneer daar door anderen onderling over gesproken wordt. De organisatie als geheel heeft eveneens last van een ruzie tussen collega’s. De tijd en energie die op een negatieve manier in het conflict gaat zitten, kunnen de betrokken collega’s immers niet op een positieve manier inzetten voor de organisatie. Een conflict tussen collega’s gaat uiteindelijk ten koste van de productiviteit en de resultaten van de organisatie.

Arbeidsmediation helpt bij conflict tussen collega’s

Een ruzie tussen collega’s kan maar beter zo snel mogelijk uit de wereld worden geholpen. Hoe langer het conflict duurt, hoe groter de kans is dat de irritaties groeien, de standpunten zich verharden en de situatie escaleert. Een oplossing kan dan steeds verder uit zicht raken. Een goed gesprek tussen de collega’s onderling, eventueel met een leidinggevende of werkgever erbij, kan helpen. Soms is dat genoeg om de lucht te klaren en zijn nieuwe of verbeterde werkafspraken voldoende om de samenwerking te kunnen voortzetten.

Het risico is echter dat de dieper liggende oorzaken van het conflict onbesproken blijven en in een later stadium toch weer de kop opsteken. Met arbeidsmediation kan dat scenario voorkomen worden. Het is dan ook verstandig om bij ruzie met een collega in een zo vroeg mogelijk stadium een mediator in te schakelen. De werkgever kan het initiatief nemen om een mediator in te schakelen, maar als werknemer kunt u dit ook zelf doen.

De arbeidsmediator is onafhankelijk en neutraal. Hij of zij start een traject met de collega’s die in een conflictsituatie zitten. Dat gebeurt op basis van vrijwilligheid. Alle deelnemers dienen het ermee eens te zijn dat mediation wordt ingezet, want dat maakt de kans op een door iedereen gedragen oplossing het grootst. Daarnaast is het mediationproces vertrouwelijk. De deelnemers spreken af dat alles wat zij tijdens de mediationgesprekken vertellen, binnenskamers blijft.

Mediator komt tot de kern van het conflict

De mediator gaat tijdens het traject individueel en/of gezamenlijk met de betrokkenen in gesprek. Hij of zij gaat op zoek naar een oplossing die door alle deelnemers gedragen wordt. Daarbij is het belangrijk om tot de kern van het probleem te komen. Hoe is het conflict bijvoorbeeld ontstaan, welke factoren en emoties speelden een rol, wie heeft welke belangen en wat is het gewenste toekomstbeeld? Van daaruit kan gewerkt worden aan herstel van de communicatie, het vertrouwen en/of de werkrelatie. Nieuwe afspraken kunnen vervolgens helpen om de herstelde relatie ook voor de toekomst te waarborgen.

In de meeste gevallen is het doel van de arbeidsmediation om er samen uit te komen en de werkrelatie voort te zetten. Soms blijkt tijdens het proces echter dat dit niet meer mogelijk is. Het conflict tussen collega’s is zodanig geëscaleerd dat ze niet meer willen en kunnen samenwerken. In die gevallen zal er voor één of meerdere werknemers een nieuwe functie gezocht worden, binnen of buiten de organisatie. De mediator kan ook deze exit-gesprekken begeleiden.

Altijd een mediator van Uw ArbeidsMediator in uw regio

Een conflict met een collega is voor alle betrokkenen erg vervelend. Zeker voor u als werknemer, is het dan ook het beste om de ruzie zo vroeg mogelijk te erkennen, bespreekbaar te maken en uit de wereld te helpen. Uw ArbeidsMediator helpt u daarbij graag. U kunt contact opnemen voor advies over de situatie. Er is altijd een mediator in uw regio beschikbaar.