Wat is arbeidsmediation?

Mediation is een vorm van conflictoplossing die uitstekend toepasbaar is bij zakelijke geschillen, arbeidsconflicten en andere werkgerelateerde problemen. De conflicten kunnen heel divers zijn, maar het verloop van de mediation is altijd in grote lijnen hetzelfde. De mediator gaat met de betrokken partijen in gesprek en op zoek naar de aard van het conflict. De mediator stelt vragen, maar neemt geen inhoudelijke beslissingen en oordeelt niet. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het duiden van hun conflict. Is de oorzaak eenmaal duidelijk, dan gaan de betrokkenen zelf op zoek naar mogelijke oplossingen voor hun conflict. Zij kiezen uiteindelijk zelf de oplossing die op draagvlak bij alle deelnemers kan rekenen. In veel gevallen gaat dat gepaard met afspraken, die de mediator vastlegt in een vaststellingsovereenkomst.

Conflict in de bouwsector

Bouwend Nederland is iedere dag op grote schaal actief. Grote organisaties als aannemers, projectontwikkelaars en gemeenten, maar ook zelfstandige professionals als bouwvakkers, installateurs en tegelzetters werken samen om ruimte te maken voor wonen, werken, sporten en recreëren.

Binnen die dynamiek kunnen conflicten op allerlei manieren ontstaan. Klanten kunnen bijvoorbeeld ontevreden zijn over het geleverde werk en daar ruzie over krijgen met de aannemer. Tijdens een bouwproject kan er onenigheid ontstaan over de kosten van meerwerk door onvoorziene omstandigheden. Een project kan vertraging oplopen, waardoor één of meerdere betrokkenen in de problemen komen. Ook kan er schade ontstaan aan eigendommen van derden. En net als in iedere branche kunnen er binnen een bedrijf conflicten ontstaan tussen werkgever en werknemer of tussen werknemers onderling.

 

De gevolgen van een conflict in de bouwsector kunnen groot zijn. Voor de individuele werknemer die lichamelijk en geestelijk lijdt onder een arbeidsconflict, voor een bouwbedrijf dat financiële en reputatieschade lijdt door een conflict over een project, maar ook voor complete gemeenschappen die graag gebruik willen maken van een sporthal waarvan de bouw door een conflict op zich laat wachten

Tijdens de mediation liet Gabrielle duidelijk merken dat ze zeer ter zake kundig, onpartijdig en betrokken bij ons was, dit door houding en gedrag. Daarmee is de mediation prettig en redelijk snel verlopen.
Zeer kundige en betrokken mediator – Marcus (9.5/10)

Mediation in de bouwsector

Mediation is een uitstekende manier om conflicten en geschillen in de bouw op te lossen. De mediator gaat met de betrokkenen in gesprek over hun onderlinge probleem. De partijen aan tafel kunnen bijvoorbeeld particuliere werkgevers en werknemers, opdrachtgevers, aannemers, projectontwikkelaars, onderaannemers, verenigingen van eigenaren, overheden, adviseurs en toeleveranciers zijn. Een belangrijke voorwaarde voor de start van de mediation is vrijwilligheid. Niemand kan gedwongen worden tot deelname, de partijen dienen het eens te zijn dat ze mediation tenminste een kans willen geven. De mediator gaat met de partijen het proces in. Samen bespreken ze hun conflict en gaan ze op zoek naar oplossingen die op instemming van alle betrokkenen kunnen rekenen. Herstel van de communicatie en het vertrouwen en het kweken van begrip voor elkaars standpunten zijn vaak belangrijke elementen tijdens de mediation in de bouw. Doorgaans levert de mediation een aantal afspraken op, die door de mediator worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Voordelen van mediation in de bouwsector

Mediation in de bouwsector heeft diverse sterke punten en biedt doorgaans voordelen voor alle betrokkenen.

  • Met mediaton kan het conflict vaak vlot opgelost worden. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de mediator kunnen de betrokkenen snel om tafel en ze houden vervolgens zelf de regie over het verloop van de mediation. De voortgang van een bouwproject hoeft daarmee niet in gevaar te komen.
  • Mediation is vaak goedkoper dan een juridische procedure met advocaten. De kosten van de mediator kunnen ook nog eens gedeeld worden.
  • Met mediation behouden de betrokkenen zelf de regie over de oplossing van hun conflict. Bij een juridische procedure geven ze die uit handen aan de rechter, die een uitspraak doet. Vaak is er in dat geval een duidelijke verliezer. Mediation biedt de kans om een oplossing te vinden waar alle partijen tevreden over zijn.
  • Voor een werknemer die een arbeidsconflict heeft met zijn of haar werkgever, is het prettig dat de mediator de gelijkwaardigheid aan tafel bewaakt. De werknemer heeft daardoor geen nadeel van de (financieel) sterkere positie van de werkgever.
  • Mediation biedt de beste kans op het behoud en/of herstel van de relatie. In veel gevallen hebben de betrokkenen ook na het conflict nog met elkaar te maken. Bijvoorbeeld voor het afronden van het bouwproject of bij het behoud van de relatie tussen werkgever en werknemer.

Voor bedrijven in de bouwsector kan mediation een vorm zijn van goed relatiebeheer. De organisatie laat zien op zoek te willen gaan naar een gezamenlijke oplossing en toont daarmee een positieve instelling. Mediation kan zodoende reputatieschade voorkomen.

Uw ArbeidsMediator staat voor u klaar bij conflicten in de bouwsector

Bij een tuinschuurtje of een appartementencomplex, binnen het bestuur van een multinational of tussen een particulier en een zzp’er. Op welk niveau het ook plaatsvindt, een conflict in de bouw heeft vaak grote gevolgen voor de betrokkenen. Uw ArbeidsMediator helpt u graag bij een conflict in de bouwsector. De mediators van Uw ArbeidsMediator zijn ervaren, hebben kennis van zaken en zijn geheel onafhankelijk. Daarmee zijn ze voor alle betrokkenen een goede gesprekspartner. Iedere partij in het conflict kan het initiatief nemen om een mediator in te schakelen. Neem contact op met Uw ArbeidsMediator voor advies en informatie over mediation bij conflict in de bouw.