In dat geval staan de mediators van Uw ArbeidsMediator klaar om te helpen om het geschil op te lossen. De mediators zetten zich in bij conflicten binnen een bedrijf, tussen samenwerkende organisaties en tussen bedrijven en hun klanten. Heeft u, bijvoorbeeld als klant, medewerker of ondernemer, te maken met een conflict in de dienstverlening? Neem dan contact op met Uw ArbeidsMediator.

Wat is arbeidsmediation?

Mediation is een vorm van conflictoplossing die steeds vaker gebruikt wordt om arbeidsconflicten en andere zakelijke geschillen op te lossen. De methode is uitstekend toepasbaar in de sector dienstverlening. Mediation is een manier om de mogelijk dieper liggende oorzaak van het conflict boven tafel te krijgen. Onder leiding van de mediator gaan de betrokkenen samen op zoek naar oplossingen voor hun conflict. Het doel is om de communicatie, het onderlinge vertrouwen en de relatie te herstellen en het conflict op te lossen.

Conflict in de dienstverlening

Mede omdat het een veelomvattende sector is, kan een conflict in de dienstverlening allerlei vormen aannemen. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf waar een grote ict-storing heeft plaatsgevonden. Het bedrijf houdt de ict-dienstverlener verantwoordelijk, maar die is juist van mening dat de klant zelf schuldig is. Of een gezin dat een vakantie verpest ziet worden omdat het reisbureau de boekingen niet goed verzorgd heeft. Ook kan het gebeuren dat een financiële dienstverlener verkeerde of onduidelijke informatie gegeven heeft, waardoor een particulier of een bedrijf in de problemen is gekomen.

En net als in iedere andere sector komen ook in de dienstverlening conflicten binnen bedrijven voor. Collega’s met botsende persoonlijkheden maken steeds ruzie, een werkgever komt zijn afspraken niet na waardoor een arbeidsconflict met een werknemer ontstaat of de samenwerking tussen verschillende teams verloopt moeizaam.

Mediation in dienstverlening

Is er een conflict in de dienstverleningssector, dan biedt mediation een weg naar een oplossing. Na de intake en het tekenen van de mediationovereenkomst, gaan de betrokken partijen onder leiding van de mediator met elkaar in gesprek. De mediator begeleidt het proces, stelt vragen en gaat op zoek naar de kern van het probleem. Beide partijen krijgen de mogelijkheid om duidelijk te maken waar voor hen de pijnpunten zitten.

De mediator neemt geen inhoudelijke beslissingen en oordeelt niet. Bij mediation draait het niet om winnen of verliezen, of om wie er gelijk heeft. Boven alles gaat het om het vinden van een oplossing waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden. De partijen in het conflict in de dienstverlening gaan dan ook zelf op zoek naar mogelijke oplossingen en maken zelf de beste keuze. Vaak gaat dat gepaard met afspraken, die door de mediator worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Voordelen en resultaten van mediation in dienstverlening

Mediation in dienstverlening kent tal van sterke punten. Om te beginnen is het een vlotte manier om conflicten op te lossen. De mediator van Uw ArbeidsMediator is doorgaans snel beschikbaar en de betrokken partijen houden vervolgens zelf de regie over de voortgang. Mediation kan bijvoorbeeld een slepende procedure bij de rechtbank voorkomen. Daarnaast is mediation vaak veel goedkoper dan een gerechtelijke procedure met bijbehorende advocaten. De partijen betalen alleen de kosten van de mediator, die ze ook nog eens kunnen delen.

 

Een ander belangrijk voordeel van mediation in dienstverlening is dat de betrokkenen zelf de regie over het conflict houden. Bij een uitspraak door de rechter is er meestal een duidelijke winnaar en een verliezer. Mediation biedt echter de kans om een oplossing te vinden waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden.

De kracht van mediation zit óók in de dialoog. Het proces is gericht op herstel van de communicatie en het vertrouwen en het behoud van de relatie. Dat is vooral prettig voor partijen die ook in de toekomst met elkaar te maken krijgen. Ondanks het conflict kan het immers gebeuren dat de betrokkenen hun relatie als klant en leverancier willen voortzetten. En vaak willen werkgevers en werknemers die een conflict hebben tóch hun arbeidsrelatie behouden. Arbeidsmediation maakt het mogelijk.

Tijdens de mediation liet Gabrielle duidelijk merken dat ze zeer ter zake kundig, onpartijdig en betrokken bij ons was, dit door houding en gedrag. Daarmee is de mediation prettig en redelijk snel verlopen.
Zeer kundige en betrokken mediator – Marcus (9.5/10)

Uw ArbeidsMediator staat voor u klaar

Uw ArbeidsMediator helpt u graag bij een conflict in de dienstverlening. Onze mediators zijn ervaren, hebben letterlijk verstand van zaken en zijn vaak op korte termijn beschikbaar. Ze zijn volkomen neutraal en onafhankelijk en daardoor voor alle betrokkenen in het conflict een betrouwbare gesprekspartner. Er is altijd een mediator in uw regio beschikbaar. Of u nu werkgever, werknemer, opdrachtgever, klant, leverancier of particulier bent, iedereen kan in een conflict het initiatief nemen om een mediator in te schakelen. Uw ArbeidsMediator vertelt u graag wat de mogelijkheden zijn. Neem contact op voor informatie en advies over mediation bij conflict in dienstverlening

Zoek mediator