Wat is arbeidsmediation?

Mediation is een manier om problemen op te lossen, die heel goed toepasbaar is bij conflictsituaties binnen bedrijven en andere organisaties. Het kan gaan om geschillen tussen werkgever en werknemer, maar ook om ruzie en onenigheid tussen werknemers of teams onderling. Bij mediation gaan de betrokken partijen onder leiding van een mediator in gesprek. Hij of zij begeleidt het proces, stelt vragen en gaat op zoek naar de oorzaak van het conflict. Die kan bijvoorbeeld zitten in het niet nakomen van afspraken, slechte communicatie, botsende persoonlijkheden of een combinatie van factoren. Is de oorzaak opgehelderd, dan gaan de betrokkenen op zoek naar manieren om het probleem op te lossen. De mediator geeft geen oordeel en neemt geen inhoudelijke beslissingen. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de oplossing die zij zelf kiezen. Dat maakt de kans op een duurzame oplossing van het conflict het grootst.

Conflict in de horeca

Binnen de horeca wordt doorgaans intensief samengewerkt. Tijdsschema’s sluiten nauw op elkaar aan en collega’s zijn soms op dezelfde paar vierkante meter actief. De menu’s moeten immers warm uitgeserveerd worden, klanten aan de bar moeten vlot van een drankje voorzien worden en de hotelkamer dient op tijd weer beschikbaar te zijn voor nieuwe gasten. Medewerkers dienen goed op elkaar ingespeeld te zijn. Soms verloopt de samenwerking echter niet goed en ontstaat er ruzie of onenigheid. Een collega communiceert bijvoorbeeld slecht, heeft zijn of haar taken niet op tijd af of gedraagt zich onvriendelijk. Als dat soort zaken structureel worden, kan er sprake zijn van een arbeidsconflict tussen collega’s in de horeca.

Ook tussen werknemer en werkgever in de horeca kan het misgaan. De medewerker merkt bijvoorbeeld dat hij of zij structureel vaker dan een ander op ongunstige tijden wordt ingeroosterd. Of de medewerker kan niet goed omgaan met de directe stijl van de leidinggevende. Ook kan het gebeuren dat de werkgever zijn of haar afspraken rond bijvoorbeeld contractverlenging of het aantal werkuren niet nakomt. Er kan een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer in de horeca ontstaan, met alle gevolgen van dien.

Andersom kan het natuurlijk ook gebeuren dat de horecaondernemer problemen heeft met een personeelslid. De werknemer komt afspraken niet na, is regelmatig te laat of gedraagt zich niet netjes richting gasten. In heel ernstige gevallen kan ontslag op staande voet een optie zijn voor de werkgever, maar vaak is dat juridisch gecompliceerd en ook helemaal niet nodig.

Mediation in de horeca

Mediation in de horeca biedt een uitstekende kans om arbeidsconflicten, ruzies en andere problemen op te lossen. De mediation kan plaatsvinden tussen werkgever en werknemer, werknemers onderling, binnen een afdeling of tussen verschillende teams. Onder leiding van de mediator gaan de betrokkenen in gesprek om het conflict te verduidelijken en de pijnpunten helder te krijgen. Aan de hand daarvan gaan ze samen op zoek naar mogelijke oplossingen en uiteindelijk kiezen de deelnemers zelf een oplossing waar alle betrokkenen achter staan. Vaak gaat dat gepaard met afspraken, die door de mediator vast worden gelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Ook gaan de mediators van Uw ArbeidsMediator preventief te werk. Een conflict voorkomen is immers beter dan het op te lossen. Daarvoor zijn onder meer trainingen over bijvoorbeeld omgangsvormen en gedrag op de werkvloer beschikbaar.

Tijdens de mediation liet Gabrielle duidelijk merken dat ze zeer ter zake kundig, onpartijdig en betrokken bij ons was, dit door houding en gedrag. Daarmee is de mediation prettig en redelijk snel verlopen.
Zeer kundige en betrokken mediator – Marcus (9.5/10)

Voordelen van mediation in de horeca

Arbeidsmediation is voor zowel de werkgever als de werknemer een aantrekkelijke manier om een arbeidsconflict in de horeca op te lossen.

Voordelen voor de werkgever

Het verloop van personeel is in de horeca traditioneel veel hoger dan in andere sectoren. Het kost horecaondernemers veel tijd, energie én geld om steeds weer nieuwe medewerkers te vinden en in te werken. De horeca is daarom bij uitstek een branche waarin het belangrijk is om goed en ervaren personeel te behouden. Wanneer het onverhoopt toch misloopt tussen werkgever en werknemer is mediation een uitstekend middel om de problemen op te lossen, de band te herstellen en de arbeidsrelatie voort te zetten.

Voordelen voor de werknemer

Ook voor horecapersoneel is mediation een goede en voordelige manier om problemen op het werk op te lossen. Door bijvoorbeeld tijdelijke contracten en een flexibel aantal werkuren, hebben veel medewerkers in de horeca een relatief kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. De werknemer voelt zich wellicht sterk afhankelijk van zijn of haar werkgever. Wanneer er een conflict ontstaat of een medewerker het gevoel heeft dat hem of haar onrecht aan wordt gedaan, kan het een erg grote stap zijn om het gesprek met de werkgever aan te gaan, of zelfs een advocaat in te schakelen. Om niet het risico te lopen om zijn of haar baan kwijt te raken, zal de medewerker minder snel geneigd zijn om actie te ondernemen.

Mediation in de horeca kan in dat geval uitkomst bieden. De mediator zorgt immers voor gelijkwaardigheid aan tafel. De methode biedt een goede kans om zowel het probleem naar tevredenheid op te lossen, als de arbeidsrelatie te herstellen en te behouden.

Uw ArbeidsMediator helpt bij conflict in de horeca

De mediators van Uw ArbeidsMediator staan klaar om te helpen bij een arbeidsconflict in de horeca. Zowel de werkgever als de werknemer kan het initiatief nemen voor een mediationtraject en contact opnemen met een mediator. De mediators van Uw ArbeidsMediator zijn snel beschikbaar en hebben veel ervaring met mediation in de horeca. Ze zijn volkomen neutraal en onafhankelijk. De mediators zijn dan ook niet verbonden aan bijvoorbeeld werkgevers, verzekeraars of arbodiensten. Met Uw ArbeidsMediator bent u verzekerd van een professionele en ervaren mediator, die u zal helpen om samen uit de problemen te komen. Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek of advies over conflict in de horeca.