Wat is arbeidsmediation?

Mediation is een manier om conflicten op te lossen die in allerlei branches en sectoren steeds vaker ingezet wordt. Als onafhankelijke en neutrale persoon gaat de mediator met de betrokken partijen in gesprek over hun conflict. Mediation draait niet om winnen of verliezen. De vraag wie er gelijk heeft in een bepaalde situatie is ook niet altijd van belang. Het proces draait om het vinden van een oplossing die voor alle betrokkenen acceptabel is. Herstel van het vertrouwen en behoud van de relatie staan voorop. De mediator begeleidt het proces, stelt vragen en ondersteunt de deelnemers, maar geeft geen oordeel en neemt ook geen inhoudelijke beslissingen. De betrokkenen zijn zelf verantwoordelijk voor het bedenken en kiezen van de juiste oplossing voor hun probleem.

Conflict in het onderwijs

Dat er binnen het onderwijsveld regelmatig conflicten ontstaan is niet vreemd. Dat komt alleen al door het enorme aantal mensen dat bijvoorbeeld als docent, schoolbestuurder, student, leerling of ouder te maken heeft met het onderwijs in Nederland. Daarnaast is het een sector waar veel maatschappelijke aandacht voor is en waarin verwachtingen en eisen aan de ene kant en beschikbare middelen en tijd aan de andere kant, niet altijd op elkaar aansluiten. Zowel in het groot als in het klein kan er daardoor gemakkelijk frictie ontstaan. Een docentenstaking is het meest zichtbare voorbeeld, maar andere mogelijke conflicten en problemen in het onderwijs zijn vanzelfsprekend legio:

  • Collega-docenten kunnen niet goed met elkaar door één deur en botsen voortdurend.
  • Een oudere docent kan de werkdruk niet meer aan. Het schoolbestuur en de betreffende docent willen eigenlijk wel afscheid van elkaar nemen, maar zijn het niet eens over de voorwaarden daarvan.
  • Ouders van een leerling komen – al dan niet terecht – steeds verhaal halen en de gemoederen lopen daarbij steeds hoger op.
  • Docenten zijn het niet eens met de nieuwe koers van het bestuur, waardoor hun motivatie en werkplezier afnemen.
  • Studenten zijn niet tevreden over de kwaliteit van het onderwijs en komen in actie.
  • De ouderraad van een basisschool heeft het gevoel niet serieus te worden genomen door het schoolbestuur en dreigt de kinderen van school te halen.

Mediation in het onderwijs

Mediation in het onderwijs is een uitstekend middel om de angel uit een conflict te halen en samen tot een oplossing te komen. Met de betrokkenen start de mediator het mediationtraject. Dat kan bijvoorbeeld zijn met twee docenten die in een conflictsituatie zijn beland, maar ook met het schoolbestuur en een docent, ouders en een docent of het schoolbestuur of tussen verschillende teams. Een belangrijke voorwaarde voor een geslaagde mediation is vrijwilligheid. De partijen in het conflict dienen de mogelijkheden van mediation in te zien en zich in te zetten voor het vinden van oplossingen.

Tijdens de mediation liet Gabrielle duidelijk merken dat ze zeer ter zake kundig, onpartijdig en betrokken bij ons was, dit door houding en gedrag. Daarmee is de mediation prettig en redelijk snel verlopen.
Zeer kundige en betrokken mediator – Marcus (9.5/10)

Resultaten van mediation in het onderwijs

Mediation in het onderwijs levert in het overgrote deel van de gevallen een oplossing op waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden. Bij mediation houden de betrokkenen immers zelf de regie in handen en kunnen ze zelf invulling geven aan het gewenste resultaat. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een gerechtelijke procedure, waarin de rechter uiteindelijk een beslissing neemt die voor minimaal een van beide partijen nadelig uitvalt.

Een ander belangrijk resultaat van mediation in het onderwijs is het behoud van de relatie. In veel gevallen moeten de betrokkenen ook na het conflict nog met elkaar verder. Docenten onderling komen elkaar nog altijd tegen bij de koffieautomaat en ouders hebben wellicht meerdere kinderen, waardoor ze nog jarenlang aan de school verbonden zijn. In die gevallen is het prettig dat een conflict uit het verleden op een goede manier is afgehandeld.

Ook wanneer de betrokkenen hun conflict snel uit de wereld willen helpen, is de keuze voor mediation een slimme zet. Een mediationproces kan relatief snel gaan en is daarnaast vrijwel altijd goedkoper dan een gerechtelijke procedure

Uw ArbeidsMediator staat voor u klaar

De mediators van Uw ArbeidsMediator staan voor u klaar bij een conflict in het onderwijs. Ze zijn op korte termijn beschikbaar en volledig onafhankelijk en neutraal. Met Uw ArbeidsMediator bent u verzekerd van een professionele mediator die ervaring heeft met conflicten in het onderwijs.

Er is altijd een mediator bij u in de buurt. Iedere betrokkene kan het initiatief nemen om een mediator in te schakelen. Schoolbestuurders, docenten, ouders, studenten en leerlingen kunnen dus allemaal contact opnemen voor meer informatie en advies over mediation bij conflict in het onderwijs.