Onze mediators in Amsterdam

Flevoland
Friesland
Groningen
Noord-Holland
+31 85 019 0316
Vertrouwenspersoon
Zakelijke mediations
Noord-Holland
+31 85 019 0310
Arbeidsjurist
MfN Arbeidsmediator
Zakelijke mediations
Noord-Holland
Utrecht
+31 85 019 0311
Arbeidsjurist
MfN Arbeidsmediator

Wat is arbeidsmediation?

Deze vorm van mediation richt zich op de totstandkoming van een oplossing bij arbeidsconflicten tussen werknemers en werkgevers. Onder begeleiding van een professioneel bemiddelaar, de mediator, wordt het gesprek tussen de twee partijen in het arbeidsconflict weer op gang gebracht.

Stroeve communicatie

Bij een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer kunnen de emoties soms zo hoog zijn opgelopen, dat het onmogelijk lijkt om het gesprek weer een nieuwe wending te geven. Een arbeidsmediator brengt de twee partijen dan weer tot elkaar, waarbij emoties de plek wordt gegeven die zij verdienen zonder dat het een goede communicatie in de weg staat.

Mediator is geen rechter

Een mediator is geen rechter en zal ook geen oordeel uitspreken over wie er gelijk heeft in het conflict. Waar de gang naar de rechtbank nog het beste valt te omschrijven als je gelijk willen halen, is het inschakelen van een mediator juist het laten blijken dat u een oplossing wil voor de ontstane patstelling.

Perspectief voor de toekomst

Het bemiddelende en oplossingsgerichte karakter van mediation zorgt ervoor dat het arbeidsconflict in de toekomst niet hoeft te zorgen voor een blijvende slechte verhouding in de relatie tussen de werkgever en werknemer.

Tijdens de gesprekken tussen de partijen onder begeleiding van de mediator, ontstaat er vaak wederzijds begrip waardoor het arbeidsconflict in de toekomst geenszins een obstakel voor de arbeidsverhouding hoeft te betekenen.

De kenmerken van mediation zijn:

 • Beide partijen in het conflict nemen vrijwillig deel aan het mediation traject.
 • De mediator is onafhankelijk en geeft zelf geen oordeel over welke partij gelijk heeft.
 • Mediation neemt plaats in een vertrouwelijke sfeer. Zo zullen beide partijen voorafgaand aan het mediation traject een geheimhoudingsverklaring moeten tekenen.

Het verloop van een mediation traject

Het mediation traject begint met het tekenen van de mediation overeenkomst door beide partijen. Hierin staan de voorwaarden beschreven zoals de geheimhoudingsplicht alsmede een beschrijving van het arbeidsconflict.

Dan volgt een gesprek met beide partijen onder begeleiding van de mediator.

Tijdens de mediation liet Gabrielle duidelijk merken dat ze zeer ter zake kundig, onpartijdig en betrokken bij ons was, dit door houding en gedrag. Daarmee is de mediation prettig en redelijk snel verlopen.
Zeer kundige en betrokken mediator – Marcus (9.5/10)

“Soms is gelijkspel de grootste winst”

De rol van de mediator tijdens deze gesprekken is:

 • De mediator zorgt dat beide partijen hun verhaal kunnen doen
 • De mediator waakt ervoor dat emoties de overhand krijgen en zorgt dat emoties een plekje krijgen
 • De mediator zorgt er als gespreksleider voor dat de focus van het gesprek bij het geschil blijft. Wanneer partijen afdwalen van het onderwerp, stuurt de mediator zonodig bij. Zonder het
 • oplossingsgerichte karakter van het gesprek uit het oog te verliezen.

Zoek mediator

Wanneer maakt u gebruik van arbeidsmediation?

Het gebruik maken van een mediator tijdens een geschil op de werkvloer, heeft vele voordelen ten opzichte van een juridische procedure bij de rechtbank.

Zo creëert het oplossingsgerichte karakter van mediation dikwijls wederzijds begrip tussen de partijen. Communicatie problemen die eerst onoverbrugbaar leken, blijken ineens weer overzichtelijk en vanuit deze nieuwe ontstane positieve situatie wordt een basis gelegd voor een gezonde verhouding in de toekomst.

Uw ArbeidsMediator in Amsterdam

Heeft u als werknemer óf werkgever een arbeidsconflict in Amsterdam? Neem dan vandaag nog contact op met Uw ArbeidsMediator. Wij brengen u direct in contact met een geschikte en ervaren mediator die op korte termijn aan de slag kan gaan binnen uw bedrijf of organisatie.

De voordelen van mediation zijn:

 • U houdt zeggenschap over de uitkomst van het conflict. U denkt en beslist zelf mee over de oplossing
 • Een oplossing komt via mediation sneller tot stand dan via de rechtbank
 • De goede relatie met uw werkgever of werknemer blijft in stand
 • Mediation is veel goedkoper dan naar de rechter stappen