Arbeidsmediation in Den Haag

Is er sprake van een arbeidsconflict, dan kan via de inzet van arbeidsmediation gewerkt worden aan een duurzame oplossing. In eerste instantie zal een mediator beide partijen weer on speaking terms moeten zien te krijgen. Tot aan dat moment is vanwege oplaaiende emoties vaak geen gesprek meer mogelijk en zitten de betrokken partijen muurvast. Kiest u voor arbeidsmediation, dan worden partijen aan tafel uitgenodigd om weer in gesprek te gaan. Daarbij is steeds de ruimte voor emoties zonder dat dit ten koste gaat van normale communicatie tussen de partijen. Laat u een arbeidsconflict te lang sluimeren en escaleren, dan heeft dit meer verzuim op de werkvloer tot gevolg. En verzuim kost u als ondernemer veel geld.

Wat is arbeidsmediation?

Een arbeidsmediator richt zich specifiek op conflicten die ontstaan op de werkvloer. Dit kan gaan om conflicten tussen een leidinggevende en een werknemer, tussen leidinggevenden onderling en tussen werknemers onderling. Ieder conflict dat een negatieve invloed heeft op de werking van uw bedrijf, komt in aanmerking voor een mediationtraject.

Uw ArbeidsMediator treedt op als onafhankelijke en neutrale bemiddelaar en stelt de partijen in staat om de dialoog met elkaar weer terug te vinden en te komen tot de essentie van het conflict. Hoe langer conflicten voortslepen, hoe meer bijzaken er vaak een rol gaan spelen die eigenlijk niets met de kern van het probleem te maken hebben.

Tijdens de mediation liet Gabrielle duidelijk merken dat ze zeer ter zake kundig, onpartijdig en betrokken bij ons was, dit door houding en gedrag. Daarmee is de mediation prettig en redelijk snel verlopen.
Zeer kundige en betrokken mediator – Marcus (9.5/10)

Wanneer roept u de hulp van een arbeidsmediator in?

Bemiddelaar spreekt geen oordeel uit
De bemiddelaar die ingezet wordt spreekt geen oordeel uit en kiest geen partij. Mediation is geen kwestie van uw gelijk halen. Het is een manier om te laten zien dat u open staat voor een constructieve oplossing. Mediation moet ervoor zorgen dat het conflict dat is ontstaan niet structureel van karakter is. In de meeste gevallen ontstaat er tijdens het mediationtraject al snel meer begrip voor elkaars standpunten. Het gerezen conflict mag een goede samenwerking in de toekomst niet in de weg staan.

Zoek mediator

Wat is arbeidsmediation precies?

Als we kijken naar wat mediation precies is, dan zien we dat:

  • Mediation altijd plaatsvindt in een vertrouwelijke sfeer. Onderdeel van het traject is dan ook het tekenen van een geheimhoudingsverklaring.
  • Mediation is onafhankelijk en neutraal. Er zal geen oordeel worden geveld. Daar zijn rechters voor.
  • Conflicterende partijen nemen altijd op vrijwillige basis deel aan het mediationtraject.

Een veel goedkopere oplossing

Kiezen voor arbeidsmediation heeft nogal wat voordelen afgezet tegen een gang naar de rechter. Zo wordt tijdens mediation oplossingsgericht gewerkt en ontstaat wederzijds begrip tussen de betrokken partijen. Mediation heeft als resultaat dat de communicatie normaliseert. Vanuit die situatie kan prima een basis gelegd worden voor betere verhoudingen in de toekomst. Tijdens het mediationtraject houdt u steeds zeggenschap over het resultaat van de mediation, dit omdat u zelf steeds meedenkt en beslist over een eventuele oplossing. Bovendien is een dergelijk traject kiezen voor een snellere oplossing. In tegenstelling tot wanneer de gang naar de rechter wordt gemaakt, blijft door een mediationtraject de relatie met de werkgever of de werknemer in stand. Wat zeker ook een voordeel is, is dat kiezen voor het inzetten van een mediation een goedkopere oplossing is dan wanneer er een rechtszaak komt.

Uw ArbeidsMediator in Den Haag

Bent u woonachtig en werkzaam in de regio Den Haag? Schakel dan bij een arbeidsconflict Uw ArbeidsMediator in. Meteen zal er een ervaren en geschikte mediator voor u klaar staan om te helpen de gerezen problemen uit de weg te ruimen en te komen tot een duurzame oplossing.