Wat is arbeidsmediation

Arbeidsmediation is een vorm van zakelijke conflictoplossing, waarbij de mediator als bemiddelaar optreedt. Deze zakelijke mediation draait vaak om een conflict tussen een werkgever en een werknemer, maar kan ook tussen werknemers onderling plaatsvinden. De mediator kan ingeschakeld worden in allerlei situaties, zoals onenigheid over werkafspraken, ruzie met een collega, pesten op het werk, intimidatie op de werkvloer of onenigheid over ontslag. Ook wanneer werkgever en werknemer streven naar een fatsoenlijke beëindiging van de arbeidsrelatie, is arbeidsmediation een goede optie.

Dit kunt u verwachten van arbeidsmediation in Eindhoven

Wanneer u Uw ArbeidsMediator inschakelt voor zakelijke mediation in Eindhoven, dan gaat de mediator met de betrokkenen aan de slag. Hij of zij start een traject, waarbij de partijen onder leiding van de mediator samen op zoek gaan naar mogelijke oplossingen voor hun conflict. De mediator begeleidt en bewaakt het proces en zorgt ervoor dat de voortgang gewaarborgd is.

Na de intake volgt een aantal gesprekken waarin de mediator op zoek gaat naar de kern van het probleem en de belangen van de betrokkenen op tafel probeert te krijgen. Daarop volgt een onderhandelingsfase, waarbij de partijen onderzoeken wat de best mogelijke oplossing voor hun conflict is en daar afspraken over maken. Die oplossingen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit verbeterde werkafspraken, maar ook uit meer begrip en respect voor elkaars persoonlijkheid en werkhouding.

Het doel is doorgaans om de werkrelatie te herstellen en voort te zetten. Wanneer echter duidelijk is dat dit niet meer mogelijk is, dan kan exit-mediation een optie zijn. In dat geval helpt de arbeidsmediator de werkgever en de werknemer in Eindhoven om op een nette manier uit elkaar te gaan.

Arbeidsconflicten oplossen met mediation

Zakelijke mediation in Eindhoven is bij uitstek een geschikte manier om een arbeidsconflict op te lossen. De toegevoegde waarde van de mediator zit daarbij in verschillende zaken. Zo is de mediator specialist op het gebied van arbeidsrecht. De mediator geeft geen oordeel of advies, maar kan beide partijen wel op de hoogte brengen van wetten, regels en afspraken. Ook kan hij of zij vragen en onduidelijkheden wegnemen.

Daarnaast geeft de mediator beide partijen de kans om hun verhaal te doen. Daarbij is ook ruimte voor emoties, die vaak gepaard gaan met ruzies en conflicten op het werk. Boosheid, teleurstelling en frustratie kunnen bij beide partijen een rol spelen. De mediator maakt dit bespreekbaar, waardoor die emoties een oplossing niet langer in de weg hoeven te staan. Ook is de mediator belangrijk als procesbewaker. Hij of zij zorgt ervoor dat de betrokkenen niet vastlopen in het proces. Zodoende is de voortgang verzekerd.

Hoe herkent u vroegtijdig een arbeidsconflict

Voor zowel de individuele betrokkenen als de organisatie zelf kan een arbeidsconflict het beste zo vroeg mogelijk aangepakt worden. Hoe langer een conflict sluimert en voortduurt, hoe groter de kans op escalatie. De kans dat het arbeidsconflict in redelijkheid opgelost kan worden, wordt ondertussen steeds kleiner. Het is daarom altijd goed om al bij de eerste tekenen het mogelijke conflict bespreekbaar te maken en zo nodig een arbeidsmediator in Eindhoven in te schakelen.

Vanzelfsprekend kunnen er meerdere aanwijzingen zijn die duiden op een mogelijk conflict op de werkvloer. Wanneer er binnen de organisatie bijvoorbeeld sprake is van verminderde motivatie, verandering van de sfeer op de werkvloer, hoger ziekteverzuim, onderlinge irritaties en verharde communicatie, kan er sprake zijn van een sluimerend arbeidsconflict.

Nog beter is het om een arbeidsconflict helemaal te voorkomen. De mediators van Uw ArbeidsMediator in Eindhoven gaan daarom ook preventief te werk. Dat doen ze bijvoorbeeld door middel van trainingen waarin gewenste en ongewenste omgangsvormen op de werkvloer aan de orde komen.

Tijdens de mediation liet Gabrielle duidelijk merken dat ze zeer ter zake kundig, onpartijdig en betrokken bij ons was, dit door houding en gedrag. Daarmee is de mediation prettig en redelijk snel verlopen.
Zeer kundige en betrokken mediator – Marcus (9.5/10)

De voordelen van arbeidsmediation

Zakelijke mediation in Eindhoven biedt diverse voordelen, zowel ten opzichte van pogingen om het probleem onderling op te lossen als van een gang naar de rechter.

  • De arbeidsmediator is een professionele gespreksleider die op zoek gaat naar de kern van het probleem en de dieper liggende oorzaken. Dat biedt meer mogelijkheden om het probleem écht op te lossen dan bijvoorbeeld nieuwe werkafspraken die aan de oppervlakte blijven.
  • De zakelijke mediator is neutraal en onafhankelijk. Hij of zij bewaakt de balans aan tafel, waardoor werkgever en werknemer een gelijke positie innemen.
  • Arbeidsmediation is gericht op behoud en herstel van de werkrelatie. Er is oog voor de lange termijn, waardoor de kans op voortzetting van de arbeidsrelatie groter is dan bij een procedure bij de rechtbank.
  • Arbeidsmediation is doorgaans sneller en goedkoper dan een juridische procedure.

Het resultaat van zakelijke mediation

Het doel van arbeidsmediation in Eindhoven is vanzelfsprekend een duurzame oplossing van het conflict, die draagvlak heeft onder alle betrokkenen. De mediator legt de gevonden oplossingen en gemaakte afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst.

Wanneer het doel van de mediation is om als werkgever en werknemer op een fatsoenlijke en prettige manier uit elkaar te gaan – exit-mediation –, dan maken de betrokkenen afspraken over de manier waarop dat kan gebeuren. Ook die afspraken legt de arbeidsmediator vast in een vaststellingsovereenkomst.

Onze aanpak als arbeidsmediator in Eindhoven

De mediators van Uw ArbeidsMediator in Eindhoven onderscheiden zich met hun no-nonsense aanpak. Doordat uw mediator gericht en doortastend te werk gaat, komt u als werkgever of werknemer niet in een traag en langdurig traject terecht. De arbeidsmediators zijn zeer ervaren en hebben veelal een juridische achtergrond.

Ze zijn extern en onpartijdig en daardoor aantrekkelijk voor zowel de werkgever als de werknemer. Ook zijn de mediators van Uw ArbeidsMediator onafhankelijk van verzekeraars, arbodiensten en/of werkgeversorganisaties.

De kosten voor zakelijke mediation in Eindhoven

De kosten van arbeidsmediation in Eindhoven bestaan voornamelijk uit het uurtarief van de mediator, vermenigvuldigd met het aantal uren dat hij of zij aan de mediation besteedt. Iedere mediator mag zijn of haar eigen uurtarief bepalen en voor het ene mediationtraject is meer tijd nodig dan voor het andere. De kosten van zakelijke mediation in Eindhoven zijn dus per geval verschillend. De mediator kan vooraf een inschatting maken van de kosten in uw situatie. Bij arbeidsmediation is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten voor de mediation op zich neemt. Steeds meer werkgevers in Eindhoven zijn verzekerd voor de kosten van arbeidsmediation.

Uw ArbeidsMediator hanteert geen uitgebreide pakketten of verplichte abonnementen. Als werkgever (of werknemer) wordt u dan ook nooit geconfronteerd met onverwachte kosten.

Uw ArbeidsMediator in Eindhoven

Een arbeidsconflict kan grote gevolgen hebben. Voor de individuele betrokkenen en de organisatie als geheel is het goed wanneer een conflict zo snel en grondig mogelijk uit de wereld geholpen wordt. Heeft u als werkgever óf werknemer te maken met bijvoorbeeld een arbeidsconflict, ruzie, discriminatie of ongewenste omgangsvormen op de werkvloer, slechte communicatie of andere verstoorde verhoudingen? De mediators van Uw ArbeidsMediator in Eindhoven staan voor u klaar. Zowel werkgevers als werknemers kunnen contact opnemen voor advies en een afspraak.