Uw mediator in Leeuwarden

Flevoland
Friesland
Groningen
Noord-Holland
+31 85 019 0316
MfN Arbeidsmediator
Vertrouwenspersoon
Zakelijke mediations
Flevoland
Friesland
Groningen
+31 85 019 0314
Arbeidsmediations
Zakelijke mediations

Wat is arbeidsmediation

Mediation kan voor ieder conflict gebruikt worden, maar hier is het specifiek gericht op conflicten die ontstaan zijn op de werkvloer. In aanwezigheid van een bemiddelaar of arbeidsmediator zullen beide partijen met elkaar in gesprek gaan met het doel een oplossing voor hun conflicten te vinden. Een oplossing die op voorhand niet vastligt, maar die voor beide partijen aanvaardbaar en redelijk moet zijn.

Wanneer kan arbeidsmediation ingezet worden?

Bij conflicten dreigen emotie al snel de overhand te nemen en dan is de rationaliteit vaak ver te zoeken. Mediation kan bij alle arbeidsconflicten gebruikt worden, ongeacht de aard van de conflicten en de onderlinge relatie van de betrokkenen. Het is de manier om oplossingen te vinden in een sfeer van overeenstemming, communicatie, respect en begrip. Anders dan bij een juridische procedure krijgen de betrokkenen hier zelf de kans het probleem aan te pakken en op te lossen. Dit zorgt ervoor dat de arbeidsrelatie terug op een constructieve manier kan opgepakt worden of dat de wegen op een respectvolle en serene manier scheiden. Beide oplossingen zijn goed, zolang ze de goedkeuring van de betrokkenen hebben.

Hoe verloopt arbeidsmediation?

Een belangrijke voorwaarde om mediation te kunnen opstarten, is dat alle betrokken partijen hier vrijwillig moeten aan willen deelnemen. Dit is de enige manier waarop het rond de tafel zitten zin heeft en er kans is op een duurzame en constructieve oplossing.

De bemiddelaar of mediator is een onafhankelijk en neutraal persoon die enkel de bedoeling heeft het gesprek op gang te brengen en terug te brengen naar de essentie wanneer de rationaliteit dreigt verloren te gaan. In geen enkel geval neemt de mediator een standpunt in over de heersende conflicten of over de betrokken partijen.

Beide partijen krijgen de kans hun verhaal en hun emoties aan de ander kenbaar te maken op een respectvolle manier en met begrip voor elkaar. Van daaruit zijn twee mogelijkheden denkbaar. Of het gesprek leidt ertoe dat de conflicten opgehelderd worden en men verder kan in de bestaande arbeidsrelatie. Of het gesprek leidt ertoe dat een verdere samenwerking niet meer mogelijk is en de wegen moeten scheiden. Het is zeker niet zo dat in het laatste geval de mediation gefaald heeft. een afscheid op een serene manier biedt nog mogelijkheden naar de toekomst toe en zorgt ervoor dat er geen bruggen opgeblazen werden.

Wat zijn de voordelen?

Arbeidsmediation biedt een heel aantal voordelen waardoor het absoluut de voorkeur geniet boven gerechtelijke stappen. Omdat de partijen zelf met oplossingen kunnen komen, zullen die duurzamer zijn dan door een rechter opgelegde oplossingen. Het is bovendien ook een goedkopere manier die erg snel tot stand kan komen. Een akkoord van beide partijen is voldoende om onmiddellijk het traject op te starten.

Tijdens de mediation liet Gabrielle duidelijk merken dat ze zeer ter zake kundig, onpartijdig en betrokken bij ons was, dit door houding en gedrag. Daarmee is de mediation prettig en redelijk snel verlopen.
Zeer kundige en betrokken mediator – Marcus (9.5/10)

Uw ArbeidsMediator in Leeuwarden

U doet er goed aan sluimerende conflicten op de werkvloer niet op hun beloop te laten. Hoe sneller er ingegrepen wordt, hoe makkelijker het mediationtraject kan opstarten en hoe sneller tot een bevredigende oplossingen kan gekomen worden.
Uw professionele en ervaren ArbeidsMediator in Leeuwarden helpt u graag verder met ieder arbeidsconflict, van welke aard dan ook.