Arbeidsmediation in Maastricht

Waar mensen samenwerken, ontstaan vroeg of laat onvermijdelijk conflicten. Zowel tussen werknemers onderling als tussen werknemer en werkgever kunnen spanningen en conflicten ervoor zorgen dat de sfeer zodanig verziekt raakt dat het lijkt alsof een verdere samenwerking niet langer aan de orde is. Het conflict laten aanslepen is nooit een goed idee, dan dreigt het namelijk een onoverkomelijk probleem te worden waar ook andere mensen in betrokken raken en dat alleen maar steeds grotere vormen aanneemt. Het inzetten van mediation in uw onderneming daarentegen brengt de betrokken partijen dichter bij elkaar zodat compromissen en oplossingen kunnen gezocht en gevonden worden.

Wat is arbeidsmediation?

U kunt arbeidsmediation zien als een vorm van conflictbeheersing bij u op de werkvloer waarbij een onafhankelijke bemiddelaar de in het conflict betrokken partijen rond de tafel brengt met het oog op iedere mogelijke oplossing voor dat conflict. Omdat het zoeken naar oplossingen van de betrokkenen zelf moet komen, weliswaar onder begeleiding van de mediator, heeft de bemiddeling een grote kans op slagen. Het traject is immers pas succesvol als alle partijen de oplossing als aanvaardbaar en haalbaar zien.

De kenmerken

Arbeidsmediation vertoont verschillende kenmerken die specifiek zijn voor deze manier van conflictoplossing:

 • Vrijwillige deelname
  Om van mediation te kunnen spreken, is de vrijwillige deelname aan het traject een absolute vereiste. Van een verplichte deelname kan nooit en voor geen enkele reden sprake zijn. Het is net die vrijwillige deelname die het succes van mediation verklaart.
 • Onafhankelijke rol van de mediator
  Uw mediator in Maastricht en de hele grensregio is een onafhankelijke en neutrale partner in het traject. Hij kiest op geen enkel moment kant voor een van beide partijen en spreekt ook nooit zijn persoonlijke mening over het conflict uit.
 • Vertrouwelijk karakter
  Vertrouwen is een sleutel tot succes in het mediationtraject. Wat tussen partijen gezegd en besproken wordt, blijft dan ook binnenskamers. Dit zorgt ervoor dat de gesprekken in een open sfeer kunnen verlopen zonder angst voor oordelen en inmenging van buitenaf. Voor aanvang van het traject zullen de betrokken partijen dan ook een geheimhoudingsverklaring moeten tekenen waardoor zij zich hiertoe verbinden.

Zoek mediator

Tijdens de mediation liet Gabrielle duidelijk merken dat ze zeer ter zake kundig, onpartijdig en betrokken bij ons was, dit door houding en gedrag. Daarmee is de mediation prettig en redelijk snel verlopen.
Zeer kundige en betrokken mediator – Marcus (9.5/10)

Het traject

In eerste instantie zal een mediation overeenkomst opgesteld worden dat ondertekend dient te worden door de deelnemers aan het traject. Hierin verklaren zij zich akkoord met hun deelname, nemen zij kennis van de voorwaarden en beloven zij geheimhouding. Deze overeenkomst bevat ook een uitvoerige beschrijving van het specifieke conflict.

In de meeste gevallen zal de mediator dan ook eerst een afzonderlijk gesprek hebben met de deelnemers voor hij ze samen rond de tafel brengt in uw bedrijf in Limburg. Tijdens de gesprekken is het belangrijk dat beide partijen in een open communicatie hun verhaal kunnen doen. Het is tijdens die gesprekken de taak van de arbeidsmediator om erover te waken dat de aandacht bij het conflict blijft en dat er niet afgedwaald wordt. Gaandeweg zullen de partijen dichter naar elkaars standpunt toe komen tot er een oplossing gevonden wordt die voor hen beiden aanvaardbaar is. Deze oplossing kan erin bestaan om een andere manier van samenwerken te vinden, maar kan er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat de samenwerking in een goede verstandhouding wordt stopgezet. Een oplossing is een goede oplossing als ze voor alle partijen bevredigend is.

De voordelen

Arbeidsmediation heeft een aantal voordelen waar iedereen bij te winnen heeft:

 • Een mediationtraject is een goedkopere oplossing dan het starten van een juridische procedure
 • Een mediationtraject kan sneller opgestart worden dan een juridische procedure
 • Omdat de oplossing van de partijen zelf komt, is ze vaak duurzamer dan een oplossing die opgelegd wordt
 • De constructieve sfeer maakt een verdere samenwerking of een stopzetting op een positieve manier mogelijk

Wanneer kan arbeidsmediation ingezet worden?

Arbeidsmediation in Maastricht en de grensregio ervan kan ingezet worden voor ieder arbeidsconflict. Van zodra aan de voorwaarde van vrijwillige deelname voldaan wordt en de betrokken partijen oprecht en op een respectvolle manier samen willen zoeken naar een oplossing om het tij te keren, heeft arbeidsmeditation grote kans op slagen. Er zijn geen voorwaarden verbonden aan de aard van het conflicten zolang die zich op de werkvloer afspelen. Er zijn ook geen voorwaarden verboden aan de onderlinge hiërarchie tussen de in het conflict betrokken partijen. Dit kunnen werknemers onder elkaar zijn, maar evengoed kunnen dit een werknemer en leidinggevende zijn.

Laat een conflict niet langer aanslepen, maar onderneem snel actie

Uw conflictbemiddelaar in Maastricht helpt u graag verder om ieder bestaand of beginnend conflict binnen uw bedrijf aan te pakken. Als referentie in Limburg staat uw arbeidsmediator klaar om de betrokken partijen dichter bij elkaar te brengen, om hen samen naar een oplossing te laten zoeken en om ervoor te zorgen dat dit alles op een positieve en constructieve manier kan gebeuren. Wat de uitkomst zal zijn, is nooit op voorhand te voorspellen, maar het laten aanslepen van het conflict is vast en zeker geen optie. Dit kan alleen maar de sfeer in het hele bedrijf negatief beïnvloeden en daar heeft niemand iets bij te winnen. Een snelle inzet van uw arbeidsmediator in Limburg brengt het conflict terug naar de kern en de oplossing dichterbij.