Onze mediators in Utrecht

Noord-Holland
Utrecht
+31 85 019 0311
Arbeidsjurist
MfN Arbeidsmediator

Arbeidsmediation is er om arbeidsconflicten tussen werkgevers en werknemers op te lossen. Onder leiding van een ervaren en geschikte bemiddelaar wordt in eerste instantie getracht de communicatie tussen de betrokken partijen te normaliseren. Vervolgens wordt tijdens arbeidsmediation gewerkt aan een duurzame oplossing van het conflict.

Tijdens de mediation liet Gabrielle duidelijk merken dat ze zeer ter zake kundig, onpartijdig en betrokken bij ons was, dit door houding en gedrag. Daarmee is de mediation prettig en redelijk snel verlopen.
Zeer kundige en betrokken mediator – Marcus (9.5/10)

Ruimte voor emoties

Als sprake is van een conflict tussen werkgever en werknemer dan lopen niet zelden de emoties hoog op. Daardoor kan communicatie zo goed als onmogelijk lijken. Het is aan de mediator om partijen in elk geval weer aan tafel te krijgen. Ook de bemiddelaar houdt ruimte voor emoties, maar blijft wel gefocust op een goede en constructieve communicatie. Emoties en ingenomen standpunten zijn er en worden serieus genomen, maar in arbeidsmediation mogen deze nooit ten koste van de onderlinge communicatie gaan. De bemiddelaar is volledig neutraal en velt geen oordeel. Hij is geen rechter die zegt wie in het conflict ‘gelijk’ heeft. Het aangaan van een mediationtraject is laten zien dat je echt wilt werken aan het oplossen van het probleem. Gelijk krijgen is daarbij niet het doel, maar investeren in een betere toekomst met elkaar. Of, als het moet, een betere toekomst los van elkaar.

Werken aan een duurzame oplossing

De specialist in mediation helpt u een weg te vinden tussen de opvattingen en ideeën van de deelnemers en werkt steeds oplossingsgericht. De focus ligt daarbij erop dat het huidige probleem een samenwerking op de langere termijn niet in de weg zal staan. De mediator werkt dus samen met de deelnemers aan een duurzame en bestendige oplossing. Hoewel alles muurvast leek te zitten, weet de specialist vaak het gesprek wel weer op gang te krijgen. Vaak blijkt er uiteindelijk wel degelijk begrip te zijn voor elkaars beleving, visie en overtuiging en daarmee ligt een duurzame oplossing binnen bereik.

“Soms is gelijkspel de grootste winst”

Vrijwillige basis

Als we het hebben over mediation, dan hebben we het over een werkwijze die gekenmerkt wordt door een aantal zaken.

  • Beide partijen doen op vrijwillige basis mee aan het mediationtraject.
  • De bemiddelaar is geheel onafhankelijk en onthoudt zich van elk oordeel over de inhoud van het geschil.
  • Het traject heeft alleen kans van slagen als sprake is van een veilige en opbouwende setting. Daarom is er altijd sprake van vertrouwelijkheid, en tekenen de deelnemers voor geheimhouding.

Het vinden van een oplossing

Voor er daadwerkelijk gepraat wordt, wordt eerst een zogenaamde mediation overeenkomst opgesteld en getekend. Hierin staat behalve de geheimhoudingsplicht ook de aard van het probleem beschreven en committeren de deelnemers zich aan het constructief zoeken van een oplossing in wederzijds belang. Vervolgens wordt het goede gesprek gevoerd waarbij de mediator steeds de regie houdt en de deelnemers ondersteunt hun eigen visie en positie uit te leggen. Daarbij geeft de bemiddelaar alle ruimte aan beleving en emotie. Tegelijk zorgt hij er ook voor dat er daadwerkelijk gewerkt wordt aan een concrete oplossing. Alleen al de aanwezigheid van een professional die rust en respect uitstraalt, resulteert vaak in het goede gesprek dat al zolang niet voor mogelijk werd gehouden, waardoor er ook snel effect kan worden gesorteerd.

Lijnrecht tegenover elkaar

Je zou in een arbeidsconflict ook een rechtszaak kunnen beginnen. Het inschakelen van een specialist op het gebied van mediation is echter verstandiger. In een rechtszaak komen partijen vaak lijnrecht tegenover elkaar te staan en wordt het probleem versmald tot een juridische kwestie, waardoor er geen recht wordt gedaan aan de werkrelatie van partijen. Tijdens een mediationtraject is er ruimte voor alles wat er toe doet, en gaat het niet om wetten, regels, protocollen en wie er gelijk heeft – maar er ontstaat vaak wederzijds begrip waardoor zaken die eerst heel belangrijk leken, opeens niet meer relevant zijn. Ineens blijken partijen wel degelijk te kunnen communiceren – een positieve en vaak diep ingrijpende ervaring voor de deelnemers. Vanuit een constructieve en toekomstgerichte insteek kan vervolgens heel gericht gewerkt worden aan een duurzame oplossing van het probleem.

De voordelen van arbeidsmediation

Kiezen voor mediation is verstandig en biedt duidelijke voordelen. Zo beslis je uiteraard steeds zelf mee over de oplossing. Door voor mediation te kiezen is er eerder een oplossing dan wanneer je besluit de gang naar de rechtbank te maken. Ook blijft doorgaans de relatie met de werkgever of werknemer in stand, of wordt zelfs versterkt. Een zeer groot voordeel betreft het prijskaartje. De gang naar de rechter is, met name voor de werkgever, behoorlijk duurder dan kiezen voor een specialist in mediation.

Uw ArbeidsMediator in Utrecht

Woon of werk je in de regio Utrecht en is er sprake van een arbeidsconflict? Doe dan een beroep op de ervaring en expertise van Uw ArbeidsMediator in Utrecht. Zij hebben een kundige mediator voor je klaarstaan die samen met alle betrokkenen zal streven het probleem zo snel mogelijk op te lossen.