Onze mediators in Zwolle

Gelderland
Overijssel
+31 85 019 0320
Arbeidsmediations
MfN Arbeidsmediator
Zakelijke mediations

Arbeidsmediation in Zwolle

Ben jij werkgever of werknemer en ben je in een arbeidsconflict terechtgekomen en ben je woonachtig en werkzaam in de regio Zwolle? Neem dan zo snel mogelijk contact op met onze specialist in arbeidsmediation. Je krijgt dan te maken met een ervaren mediator die al heel snel aan de slag kan gaan om samen met jou en de andere partij(en) te kijken naar een voor iedereen bevredigende oplossing.

Niets is vervelender dan een conflict in de werksituatie. Ga maar na; je gaat elke dag met tegenzin naar het werk en hebt steeds die bekende steen in je maag. Door gebruik te maken van de diensten van Uw ArbeidsMediator kunnen dergelijke conflicten snel opgelost worden. Mediation is een buitengewoon prettige manier om de ontstane conflicten en misverstanden uit de weg te ruimen of ervoor te zorgen dat jullie als het niet anders kan goed uit elkaar gaan. Bij de gesprekken die gevoerd worden onder leiding van de mediator kan en mag iedereen zijn of haar zegje doen. Gevoelens en meningen mogen eerlijk geuit worden. Belangrijke informatie en wettelijke kaders worden ingebracht. En met heldere afspraken ga je vervolgens verder met elkaar. Of neem je respectvol afscheid van elkaar.

Zoek mediator

Een oplossing waar iedereen zich in kan vinden

Kom je nader tot elkaar dan is het vinden van de oplossing minder ingewikkeld dan je eerst dacht. Dat moet dan wel een oplossing zijn waar iedereen zich in kan vinden, en waar iedereen zich goed bij voelt. In de dagelijkse praktijk zijn arbeidsconflicten aan de orde van de dag. Het veroorzaakt een onprettige werksfeer en zorgt niet zelden voor stress, of zelfs verzuim en ziekte. Zaak dus om dergelijke conflicten niet te lang te laten sudderen en te voorkomen dat ze gaan escaleren en er een juridisch gevecht ontstaat.

Mediation is van toegevoegde waarde bij:

  • Conflicten tussen werkgevers en werknemers
  • Conflicten met betrekking tot ziekteverzuim
  • Conflicten tussen werknemers
  • Geschillen met zakenpartners
  • Problemen bij terugkeer na arbeidsongeschiktheid
  • Conflicten bij dreigend ontslag
  • Conflicten bij fusie of reorganisatie

“Soms is gelijkspel de grootste winst”

Duurzame oplossing door arbeidsmediation

Uw ArbeidsMediator in Zwolle gaat het mediationtraject in met de insteek om tot een duurzame en werkbare oplossing te komen. Je gaat uiteindelijk weer op goede voet met elkaar verder, of je kiest op een plezierige en respectvolle wijze elk een eigen weg. Het al dan niet slagen van een mediationtraject valt of staat met de onafhankelijkheid en neutraliteit van de mediator. Deze specialist moet met name de constructieve communicatie tussen de betrokkenen bevorderen. Daarbij heeft hij oog voor ieders standpunten. Daarbij moet er steeds sprake zijn van wederzijds respect en moet er veilige ruimte zijn voor oplaaiende emoties.

Zoek mediator

Financieel aantrekkelijker

Kiezen voor een mediationtraject is een betere oplossing dan de gang maken naar de rechtbank. Zo is een mediation veel meer oplossingsgericht, en worden er veel meer relevante zaken bij betrokken dan alleen het juridische. Er ontstaat tijdens het mediation proces meer begrip voor elkaars standpunten en bedoelingen. Er ontstaat een meer positieve situatie en er kan een stevige basis gelegd worden voor een toekomst waarin de verhoudingen weer genormaliseerd zijn. Anders dan in een rechtszaak houd je bij mediation een vinger in de pap over de uitkomst.

Sterker nog: de uitkomst ligt in je eigen handen, omdat ieder gelijkwaardig mee beslist over de oplossing. Verder is de tijdsduur van het mediation proces vele malen korter in vergelijking de procedure tijd bij de rechtbank. Daar komt nog bij dat de meeste rechters van mening zijn dat er pas een gerechtelijke uitspraak komt, als er eerst serieus mediation is ingezet. Niet onbelangrijk is verder dat een beroep doen op Uw ArbeidsMediator financieel gezien een veel aantrekkelijkere optie is.

Tijdens de mediation liet Gabrielle duidelijk merken dat ze zeer ter zake kundig, onpartijdig en betrokken bij ons was, dit door houding en gedrag. Daarmee is de mediation prettig en redelijk snel verlopen.
Zeer kundige en betrokken mediator – Marcus (9.5/10)