Conflicten op de werkvloer kunnen klein ontstaan

Als werkgever is het niet altijd makkelijk om grip te houden op de sfeer en de onderlinge relaties tussen werknemers. Veel van wat er dagelijks op de werkvloer gebeurt, speelt zich immers buiten het zicht van de werkgever af. Conflicten tussen werknemers kunnen klein, bijna ongemerkt, ontstaan. Misschien is iemand steeds vaker het slachtoffer van ‘grapjes’. Wellicht is er onduidelijkheid tussen collega’s over taken, rollen, verwachtingen en regels. Of mogelijk heeft u een aantal medewerkers met botsende persoonlijkheden, die niet goed om kunnen gaan met elkaars gedrag of manier van communiceren.

Wanneer irritaties en ergernissen niet benoemd worden en blijven sudderen, kunnen ze op een bepaald moment tot uitbarsting komen. Een conflict tussen collega’s is geboren.

 

Gevolgen voor werkgever kunnen groot zijn

Een conflict tussen collega’s is niet alleen voor de directe betrokkenen heel vervelend. Ook voor de werkgever kunnen de gevolgen ingrijpend zijn. Werknemers die een onderling conflict hebben, kunnen die tijd en energie immers niet besteden aan hun werk voor de organisatie zelf. En ook hun collega’s kunnen hinder ondervinden van de situatie, wat invloed heeft op hun productiviteit. Een ruzie tussen werknemers kan dan ook rechtstreeks ten koste gaan van de resultaten en daarmee de winst van de onderneming.

Daarnaast kan een conflict met een collega ten koste gaan van de gezondheid van een werknemer. Het is niet uitzonderlijk dat medewerkers die een conflict op het werk hebben, zich uiteindelijk ziek melden. Omdat het salaris wel doorbetaald moet worden, kost een conflict tussen collega’s de werkgever op die manier rechtstreeks geld.

Mediation bij conflict tussen collega’s

Soms is een goed gesprek, eventueel onder leiding van de werkgever, voldoende om een conflict tussen collega’s op te lossen. Het risico is echter dat daarbij het probleem aan de oppervlakte opgelost wordt, maar dat de dieper liggende oorzaak van het conflict onbesproken blijft. De kans bestaat dat de betrokkenen snel weer in hun oude patroon terugvallen.

Een werkgever die te maken heeft met een conflict tussen medewerkers, doet er dan ook goed aan een mediator in te schakelen. Hij of zij gaat in gesprek met de betrokkenen en op zoek naar de aard van het conflict. Een ruzie over de werkwijze op de afdeling, kan bijvoorbeeld best het gevolg zijn van een botsing van persoonlijkheden. Inzicht in en begrip voor elkaars perspectief, levert vaak een belangrijke bijdrage aan de oplossing.

De mediator leidt de gesprekken, stelt vragen en ondersteunt de deelnemers, maar geeft geen oordeel en neemt geen beslissingen. Het is aan de betrokkenen in het conflict zelf om oplossingen te zoeken. Het proces draait om het maken van afspraken waar iedereen het mee eens is.

Vrijwilligheid is de sleutel

Een belangrijke voorwaarde voor mediation en tegelijkertijd de sleutel naar succes, is het aspect van vrijwilligheid. Een werkgever kan medewerkers die onderling een conflict hebben wel aanraden, maar niet dwingen om mee te doen aan mediation. De mediator vraagt van de deelnemers dat zij zich inzetten om een gezamenlijke oplossing voor hun conflict te vinden. Afspraken die de betrokkenen samen hebben bedacht, hebben de grootste kans van slagen.

Preventief conflict tussen collega’s voorkomen

De mediators van Uw ArbeidsMediator kunnen helpen om een conflict tussen collega’s op te lossen. Als werkgever is het echter nog beter om ruzie tussen werknemers te voorkomen. Veel mediators bieden dan ook programma’s aan ter preventie van ruzies, spanningen en conflicten op de werkvloer. Zo zijn er bijvoorbeeld trainingen over omgangsvormen op de werkvloer beschikbaar. Uw ArbeidsMediator vertelt u er graag meer over.

Zoek mediator

Tijdens de mediation liet Gabrielle duidelijk merken dat ze zeer ter zake kundig, onpartijdig en betrokken bij ons was, dit door houding en gedrag. Daarmee is de mediation prettig en redelijk snel verlopen.
Zeer kundige en betrokken mediator – Marcus (9.5/10)

Uw ArbeidsMediator helpt bij conflict tussen collega’s

Net als in een sportteam, worden de kracht en het succes van een organisatie voor een belangrijk deel bepaald door de onderlinge samenwerking tussen de teamleden. Sterspelers zijn afhankelijk van de waterdragers en andersom. Goede omgangsvormen, heldere communicatie en duidelijke regels zijn essentieel voor het succes van ieder team. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de samenstelling en het functioneren van uw team van medewerkers.

Loopt het tussen twee of meer medewerkers niet goed, dan is het als werkgever verstandig om die samenwerking zo vroeg mogelijk bij te sturen. Mediation kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. De mediators van Uw ArbeidsMediator hebben kennis van zaken en veel ervaring met conflicten binnen organisaties. U kunt altijd contact opnemen met een mediator voor advies en informatie over mediation bij conflict tussen collega’s. Er is altijd een mediator bij u in de buurt.