Wat betekent een jaarcontract

Wanneer u een jaarcontract heeft betekent dat er een bepaalde looptijd bestaat met een vaste einddatum. Als deze datum aanbreekt dan is er geen sprake meer van een contract of een aanstelling. In tegenstelling tot een vast contract is er geen ontslag bij een jaarcontract niet verlengen. De kantonrechter of het UWV hoeft daarom geen uitspraak te doen, de werkgever hoeft u niet in dienst te houden. Hoewel het contract automatisch ten einde zal komen, zal de werkgever u wel een maand vooraf schriftelijk te kennen moeten geven dat het contract niet wordt verlengd. Dit wordt de aanzegtermijn genoemd. Als de werkgever dit nalaat dan zal deze een maand extra moeten uitbetalen.

Kan een werknemer worden ontslagen bij een jaarcontract?

Een contract wordt wellicht niet verlengd, dat is het recht van de werkgever als er sprake is van een contract voor bepaalde tijd zoals een jaarcontract. Als voldaan wordt aan de aanzegtermijn zal de overeenkomst ten einde komen. Maar wat gebeurt er als de werkgever besluit om te werknemer voor het einde van een contract te ontslaan? Hier zijn twee opties voor.

  1. Ten eerste is er ontslag op staande voet. Dit is een drastische maatregel waarbij de werkgever een dringende en acute ontslaggrond moet overleggen. Bijvoorbeeld als het personeelslid iets gestolen heeft of wanneer deze geweld heeft gebruikt naar een collega toe. Een kantonrechter of het UWV zal uitspraak doen of het ontslag terecht is.
  2. Als tweede mogelijkheid kan het arbeidscontract worden ontbonden met wederzijds goedvinden, Dit betekent dat werkgever en werknemer het eens kunnen worden omtrent de condities. Denk aan een ontslagvergoeding. De kantonrechter zal niet snel een contract voor bepaalde tijd ontbinden, of de verplichting stellen om de werknemer door te betalen tot het einde van het contract.

Omdat een tijdelijk contract opzeggen in beginsel niet mogelijk is heeft de werkgever een sterke onderhandelingspositie. Als er sprake is van een conflictsituatie dan kan het voordeel bieden om een beroep te doen op mediation. Informeer bij Uw ArbeidsMediator naar de mogelijkheden.

Kan ik een vast contract krijgen?

Als er drie tijdelijke contracten achter elkaar binnen een periode van drie jaar zijn afgesloten, dan zal het vierde contract automatisch een vast contract zijn. Het is overigens ook mogelijk dat de werkgever na één of twee contracten of tussentijds een vast contract aanbiedt als de overeenkomst goed verloopt.

Het komt voor dat een werkgever geen vast contract wil geven maar voorstelt om u na afloop van het contract als zelfstandig ondernemer in te schakelen. Dit kan voor de werknemer interessant zijn mits deze ambities heeft om zelfstandig te gaan werken. Het is als ZZP’er niet toegestaan om exclusief voor één opdrachtgever te werken, dan zal dit als dienstverband worden gezien. Let daarom op bij dit soort voorstellen. Daarnaast hoeft een ondernemer aannemers geen pensioen uit te keren en een WW-uitkering is ook niet vanzelfsprekend. Zo zal een ZZP’er extra kosten moesten maken, bij een overeenkomstige vergoeding zal de voormalig werknemer dus flink moeten inleveren.

Wat zijn de mogelijkheden bij einde contract?

Is uw contract bepaalde tijd niet verlengd? Dan wilt u ongetwijfeld weten wat de mogelijkheden zijn. Onder voorwaarden zult u in aanmerking komen voor een WW-uitkering, toch is het begrijpelijk dat u liever gewoon doorwerkt zonder een beroep te doen op een uitkering. Na het aanzeggen van de overeenkomst heeft u een maand om tot een oplossing te komen. Wellicht is er een andere positie binnen de organisatie waar wel een geschikte baan voor u beschikbaar is. Of de werkgever heeft een netwerk partner die verlegen zit om een goede werknemer zoals u. Er zijn vaak meer opties dan mensen op voorhand denken, de Uw ArbeidsMediator kan u adviseren in de mogelijkheden.

Met wie kunt u spreken over contractverlenging?

Mijn contract wordt niet verlengd, wat nu? Het is een vraag die vaak wordt gesteld, maar wie heeft antwoord? Een uitkering aanvragen, elders solliciteren; er is werk aan de winkel. Maar wellicht zou het eerste station de werkgever moeten zijn die uw contract aangezegd heeft. Hoewel er geen opgaaf van reden voor nodig is kan dit wel verheldering bieden. Wellicht is er gewoon niet voldoende werk om de werknemer in dienst te houden of de prestaties waren niet naar wens. Mocht u als werknemer graag bij de werkgever in dienst blijven, dan schaadt het niet om naar de motivatie te vragen. Wellicht is er een optie om toch het contract te verlengen. Wil uw werkgever een jaarcontract niet verlengen? Vraag naar de reden waarom. Niet gevraagd is altijd mis.

Kan mediation uitkomst bieden?

Bij een contract dat niet wordt verlengd scheiden in principe de wegen tussen werkgever en werknemer. Als u liever toch in dienst blijft dan kunt u toenadering zoeken met het verzoek om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Als u het vermoeden heeft dat het contract voor bepaalde tijd niet wordt verlengd vanwege een persoonlijk conflict of een andere reden, dan is het mogelijk om een mediator in te schakelen. De werkgever moet hier wel mee akkoord gaan. Wellicht is er een blokkade die de werkgever ervan weerhoudt om uw contract te verlengen. Dit komt met name voor bij het laatste contract voor bepaalde tijd waarbij de werkgever terughoudend is om een vast contract aan te bieden. Dan is het namelijk lastiger om een personeelslid te ontslaan. Als u met argumenten komt om toch in dienst te blijven kan er wellicht een overeenkomst worden gevonden.

Als één deur sluit zullen andere deuren open gaan

Arbeidsovereenkomsten zijn meer dan een opsomming van regels en wetten. Het zijn overeenkomsten tussen werkgevers en werknemer om samen te groeien en een band op te bouwen. Bij een contract dat niet wordt verlengd is het mogelijk dat de deur op een kier staat voor nieuwe afspraken. Uw ArbeidsMediator denkt niet in beperkingen maar juist in mogelijkheden, neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Tijdens de mediation liet Gabrielle duidelijk merken dat ze zeer ter zake kundig, onpartijdig en betrokken bij ons was, dit door houding en gedrag. Daarmee is de mediation prettig en redelijk snel verlopen.
Zeer kundige en betrokken mediator – Marcus (9.5/10)