Wanneer is exit-mediation een oplossing?

Bij exit-mediation draait het om het vertrek van de werknemer uit de organisatie. Het begrip ‘exit’ heeft wellicht een enigszins negatieve bijklank, maar dat is ten onrechte. Het is juist een goede manier om het afscheid voor beide partijen prettig te laten verlopen, wanneer dat niet vanzelf gaat.

Er zijn allerlei situaties denkbaar waarin exit-mediation een rol kan spelen. Soms ligt daar bijvoorbeeld een arbeidsconflict aan ten grondslag. U bent met een werknemer in conflict geraakt en – al dan niet na een ‘gewoon’ mediationproces – tot de conclusie gekomen dat u niet met elkaar verder wilt. De mediator kan u en uw werknemer helpen om samen afspraken te maken over de manier waarop u uit elkaar gaat. Maar ook wanneer er geen conflict is kan exit-mediation nodig zijn. Dat kan bij bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een werknemer al twee jaar ziek is en u na deze verplichte periode op een nette manier afscheid wilt nemen.

 

De rol van de mediator bij exit-mediation

Voor u als werkgever is exit-mediation een manier om zorgvuldig afscheid van een werknemer te nemen. Het proces vindt plaats op basis van vrijwilligheid. U dient het er samen over eens te zijn dat mediation kan helpen in uw situatie.

De mediator is een neutrale en onafhankelijke tussenpersoon die u en uw werknemer helpt om afspraken te maken over het voorgenomen afscheid. De mediator begeleidt het proces, stelt vragen en ondersteunt de betrokkenen, maar geeft zelf geen oordeel en neemt geen beslissingen. De betrokkenen gaan zelf op zoek naar oplossingen en maken zelf afspraken over de voorwaarden voor het afscheid.

De arbeidsmediator zorgt voor de voortgang, maar bouwt ook rust in wanneer een van de partijen tijd nodig heeft om na te denken over gedane voorstellen. Regelmatig gaat een afscheid tussen werkgever en werknemer gepaard met emoties, zeker wanneer daar een conflict aan vooraf is gegaan. De mediator zal die emoties tijdens het proces bespreekbaar maken.

Resultaten van exit-mediation

Tijdens de exit-mediation is het de bedoeling dat u samen met uw werknemer een pakket afspraken maakt over de voorwaarden voor het afscheid. De afspraken legt de arbeidsmediator voor u vast in een vaststellingsovereenkomst. Die is pas bindend op het moment dat beide partijen daar hun handtekening onder hebben gezet.

In de vaststellingsovereenkomst bij exit-mediation kunnen allerlei zaken vastgelegd worden. Doorgaans gaat het over zaken rond de financiële afwikkeling van het ontslag, zoals een periode van doorbetaling en/of een ontslagvergoeding. Ook ondersteuning bij het vinden van een nieuwe baan, de transitievergoeding, een concurrentiebeding en resterende vakantiedagen kunnen genoemd worden in de vaststellingsovereenkomst. De arbeidsmediator zal u en uw werknemer wijzen op wetten en regels. Daarnaast is het voor beide partijen altijd mogelijk om de afspraken te laten controleren door een juridisch adviseur.

Voordelen van exit-mediation

Als werkgever is het prettig om goed afscheid te kunnen nemen van werknemers, ook wanneer daar bijvoorbeeld een arbeidsconflict aan vooraf is gegaan. Arbeidsmediation kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Deelname aan exit-mediation levert u als werkgever voordelen op, ook wanneer het in financieel opzicht wellicht iets meer kost dan juridisch noodzakelijk.

Wanneer uw vertrekkende werknemer bijvoorbeeld in dezelfde branche werkzaam blijft, kan het immers voorkomen dat u in de toekomst nog eens met hem of haar te maken krijgt. In dat geval is het van belang dat u in ieder geval een goede zakelijke verstandhouding heeft. Ook kan het gebeuren dat u elkaar privé tegenkomst, bijvoorbeeld wanneer u in dezelfde omgeving woont en/of lid bent van dezelfde sportvereniging. Exit-mediation kan eraan bijdragen dat u elkaar nog op een normale manier kunt begroeten.

Tenslotte kan het voor uw reputatie geen kwaad om gebruik te maken van exit-mediation. Wanneer (potentiële) werknemers en klanten zien dat u werk maakt van een fatsoenlijk afscheid, is dat goed voor de naam van uw bedrijf en uw status als werkgever.

Uw ArbeidsMediator staat altijd voor u klaar

Op een goede manier afscheid nemen van personeel is een wezenlijk onderdeel van goed werkgeverschap. Dat is echter niet altijd makkelijk, bijvoorbeeld wanneer er iets is misgegaan in de arbeidsrelatie en u in een conflict bent beland. Toch is het voor alle partijen prettiger wanneer de werknemer door de voordeur uw organisatie kan verlaten.

De mediators van Uw ArbeidsMediator hebben veel ervaring met het begeleiden van het afscheid tussen werkgever en werknemer. Ze zijn uitstekend op de hoogte van de financiële en juridische aspecten en zijn gespecialiseerd in het leiden van het proces. Er is altijd een mediator bij uw organisatie in de buurt. Neem contact op met Uw ArbeidsMediator voor gratis en vrijblijvend advies.

Zoek mediator

Tijdens de mediation liet Gabrielle duidelijk merken dat ze zeer ter zake kundig, onpartijdig en betrokken bij ons was, dit door houding en gedrag. Daarmee is de mediation prettig en redelijk snel verlopen.
Zeer kundige en betrokken mediator – Marcus (9.5/10)

Uw ArbeidsMediator helpt bij conflict tussen collega’s

Net als in een sportteam, worden de kracht en het succes van een organisatie voor een belangrijk deel bepaald door de onderlinge samenwerking tussen de teamleden. Sterspelers zijn afhankelijk van de waterdragers en andersom. Goede omgangsvormen, heldere communicatie en duidelijke regels zijn essentieel voor het succes van ieder team. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de samenstelling en het functioneren van uw team van medewerkers.

Loopt het tussen twee of meer medewerkers niet goed, dan is het als werkgever verstandig om die samenwerking zo vroeg mogelijk bij te sturen. Mediation kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. De mediators van Uw ArbeidsMediator hebben kennis van zaken en veel ervaring met conflicten binnen organisaties. U kunt altijd contact opnemen met een mediator voor advies en informatie over mediation bij conflict tussen collega’s. Er is altijd een mediator bij u in de buurt.