Onderwerpen binnen arbeidsrecht

Om te bepalen of advies arbeidsrecht in uw geval van toepassing is, zult u eerst moeten weten welke onderwerpen onder arbeidsrecht vallen. Hier zijn een aantal voorbeelden:

  • Non-actief stellen / schorsing: Wanneer u op non-actief wordt gesteld of geschorst wordt moet de werkgever hier een gegronde reden voor aangeven. Het belang van de werkgever moet zwaarder wegen dan het belang van de werknemer om gegrond te worden verklaard.
  • Ziekte / re-integratie: Bij langdurige ziekte, waardoor de reguliere werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden, is de werkgever verplicht om inspanningen te verrichten voor re-integratie. De mogelijkheden om terug te keren op de werkplek of eventueel elders moeten verkend worden.
  • Salaris: De werknemer mag ervan uitgaan dat het salaris volledig en op tijd wordt betaald. Soms gaat hier iets fout, wegens administratieve redenen of door andere oorzaken. Het komt ook voor dat de werkgever als ‘straf’ te weinig loon uitkeert. De werknemer heeft rechten, laat u hierover informeren.
  • Concurrentie / relatiebeding: Enerzijds is het vanzelfsprekend dat een werkgever niet veel tijd en geld in een werknemer wil steken die vervolgens bij de concurrent gaat werken. Anderzijds heeft u waardevolle kennis en ervaring opgebouwd. Wat zijn uw rechten en plichten bij concurrentie- of relatiebeding?
  • Aantal werkuren: Het is mogelijk om bij de werkgever een verzoek in te dienen om meer of juist minder uren te werken. Dat uw baas veel werk heeft liggen betekent niet automatisch dat u altijd klaar moet staan.
  • Andere werkplek: Als er een conflict is op uw werklocatie, of als u liever elders binnen de organisatie gaat werken, dat zijn er mogelijkheden om herplaatsing aan te vragen. Ook thuiswerk kan een optie zijn.
  • Functioneren / beoordeling: Er is kritiek op uw functioneren, u kunt dit niet plaatsen. Hoe komt een oordeel over uw functioneren tot stand en op welke wijze moet dit worden meegedeeld aan de werknemer?
  • Wijzigen arbeidsvoorwaarden: Organisaties zullen veranderen in de loop der tijd, dit kan gevolgen hebben voor uw functie. Als arbeidsvoorwaarden worden gewijzigd heeft de werknemer hier ook een stem in, de werkgever mag niet eenzijdig de voorwaarden aanpassen.
  • Arbeidsconflict: Bij een conflict met een collega of met de werkgever is er met spoed behoefte aan een passende oplossing. Dit kan via de kortgedingrechter lopen, toch hoeft er niet altijd een rechter bij betrokken te worden. Verken eerst de mogelijkheden en voorkom dat het conflict escaleert.
  • Vakantiedagen / verlof: Er zijn regels omtrent vakantiedagen en verlof. Daarnaast is het mogelijk dat u in overleg met uw werkgever afspraken maakt. Bijvoorbeeld als u met spoed verlof nodig heeft om een familielid te ondersteunen. Duidelijke communicatie en wederzijds begrip kan soms meer opleveren dan het contract naar de letter van de wet naleven.

Ziet u een herkenbare situatie? Neem contact op met de specialist arbeidsrecht voor meer informatie en een vrijblijvend consult.

Laat een conflict niet escaleren

Twijfel en onzekerheid zijn gevoelens die zwaar wegen. U heeft als werknemer het gevoel dat er iets niet klopt maar u kunt niet exact bepalen waar de kern van de zaak ligt. Wellicht heeft u het arbeidscontract meermalen malen van begin tot eind gelezen, op zoek naar een antwoord. U heeft op internet gezocht naar vergelijkbare situaties maar de informatie spreekt elkaar tegen. Het lijkt alsof u steeds verder wegzakt in drijfzand wat een verstikkend gevoel geeft.

Wachten en hopen dat het probleem zichzelf oplost werkt helaas niet. Iemand zal de eerste stap moeten nemen en wanneer u zich in een conflictsituatie bevindt dan is het ook uw verantwoordelijkheid om naar een oplossing te zoeken. Gelukkig staat u er niet alleen voor. Uw ArbeidsMediator staat voor u klaar met praktische adviezen die aansluiten op uw situatie. De eerste stap naar een oplossing is het bepalen van de mogelijkheden. Wij zijn de specialist arbeidsrecht in uw regio en helpen u graag. Neem contact op voor meer informatie

Werkt u voor of met uw werkgever?

De relatie tussen werkgever en werknemer kan per organisatie verschillen. Soms is de scheidingslijn haast onzichtbaar, bijvoorbeeld in een onderneming waarin de eigenaar zelf ook op de werkvloer staat naast het personeel. Er zijn ook veel bedrijven waarin de werknemer geen idee heeft wie er in de directie zit en andersom.

In bedrijven met een flink aantal werknemers in dienst zullen collega’s vaak kritiek uiten naar de werkgever. Om kleine zaken, zoals een kerstpakket dat dit jaar kleiner uitvalt, tot ingrijpende zaken zoals het laat uitbetalen van salaris of een re-organisatie die op stapel staat. Waar kunt u terecht met vragen? Binnen de organisatie zullen er soms tegenstrijdige belangen zijn waaruit blijkt dat u toch niet met uw baas werkt maar wel degelijk voor uw werkgever. En dan kan een gevoel van machteloosheid opborrelen.

In de ideale situatie zullen werkgever en werknemer elkaar aanvullen en ondersteunen om een gezamenlijk doel te bereiken. Dit gaat niet altijd van een leien dakje, soms ontstaat er een conflict. Tussen werknemers onderling of tussen een personeelslid en de baas. Er ontstaan dan partijen met afwijkende belangen binnen de organisatie. Laat u eerst adviseren over de rechten die u heeft en de verplichtingen die u moet nakomen. Dat biedt zekerheid en zicht op een oplossing.

Waar vind ik een specialist arbeidsrecht?

Uw ArbeidsMediator is geen advocatenkantoor, toch hebben onze medewerkers veel juridische kennis in huis. Mediators en juristen spelen beide een rol binnen conflicten maar vanuit een ander standpunt. Bij mediation is de mediator een neutrale partij die de mogelijkheden bekijkt voor de partijen met een conflict om tot overeenstemming te komen. Een jurist verdedigt de belangen van één partij op basis van de wetgeving. Steeds vaker wordt mediation als eerste station gezien met een rechtszaak als laatste optie. Hierbij is het uitgangspunt dat partijen in conflict er het meeste baat bij hebben om zelf tot een oplossing te komen. Voor advies over arbeidsrecht kunt u contact opnemen met Uw ArbeidsMediator. We bekijken de situatie om te bepalen welke vervolgstappen tot een oplossing kunnen leiden.

Tijdens de mediation liet Gabrielle duidelijk merken dat ze zeer ter zake kundig, onpartijdig en betrokken bij ons was, dit door houding en gedrag. Daarmee is de mediation prettig en redelijk snel verlopen.
Zeer kundige en betrokken mediator – Marcus (9.5/10)