Wat is mediation

Mediation is een manier om conflicten op te lossen, die zeer geschikt is bij arbeidsconflicten. Onder leiding van de mediator gaan de betrokkenen in gesprek om op zoek te gaan naar de kern van het probleem en mogelijke oplossingen. Zij bepalen zelf wat de beste manier is om een einde te maken aan het conflict. Er zijn geen winnaars of verliezers. Bij mediation draait het erom dat alle betrokkenen het eens zijn over de manier om hun conflict de wereld uit te helpen.

 

Het verloop van een mediationtraject

Bij een arbeidsconflict kunnen de betrokkenen ervoor kiezen om een mediationtraject te starten. Hoewel iedere mediator van Uw ArbeidsMediator zijn eigen stijl en sterke punten heeft, verloopt het traject altijd op min of meer dezelfde manier. Het verloop van een mediationtraject valt te verdelen in vijf fases, namelijk de voorbereiding, de intake, de inventarisatie, de onderhandelingen en de afsluiting.

Fase 1: de voorbereiding

Zowel de werkgever als de werknemer kan het initiatief nemen om een mediationtraject te starten. Ook gebeurt het regelmatig dat een bedrijfsarts mediation aanbeveelt. Wanneer de betrokkenen in het arbeidsconflict het erover eens zijn dat mediation een goede manier is om hun conflict op te lossen, dienen ze een mediator te kiezen. Beide partijen kunnen voorstellen doen, het belangrijkste is dat alle betrokkenen een goed gevoel hebben bij de gekozen mediator. De mediators van Uw ArbeidsMediator zijn altijd volkomen neutraal en onafhankelijk. Deze fase kan snel gaan, meestal kan de mediation al binnen enkele dagen beginnen.

Fase 2: de intake

Dit is de formele start van de mediation bij arbeidsconflict. De mediator geeft uitleg over de procedure en de betrokkenen tekenen de mediationovereenkomst. Daarin staan onder meer de geheimhoudingsafspraak en de vaststelling dat beide partijen bevoegd zijn om bindende afspraken te maken. Deze fase bestaat grotendeels uit formaliteiten en hoeft niet lang te duren.

Fase 3: de inventarisatie

In deze fase draait het om de inhoud van het arbeidsconflict. Beide partijen krijgen de kans om hun eigen verhaal te vertellen over het ontstaan van het conflict. Deze fase is ook bedoeld om de communicatie tussen de betrokkenen weer op gang te brengen. De mediator luistert, stelt vragen en geeft ruimte aan de emoties die vaak bij een arbeidsconflict horen. Wanneer precies duidelijk is waar het om draait, probeert de mediator het arbeidsconflict terug te brengen tot een aantal concrete belangen van beide partijen. Het is lastig om vooraf te zeggen hoe lang deze fase duurt. Dat is afhankelijk van de aard en de omvang van het conflict. Soms zijn er meerdere gesprekken nodig, maar soms zijn de zaken al na één gesprek duidelijk.

Fase 4 de onderhandelingen

De vierde fase draait om oplossingen voor het arbeidsconflict. Nu de nodige frustraties, zorgen en verwijten zijn uitgesproken en de lucht grotendeels geklaard is, kunnen de onderhandelingen beginnen. De mediator zal aan de deelnemers vragen om zoveel mogelijk oplossingen te bedenken die tegemoet komen aan de wederzijdse belangen.

Vervolgens is het aan de betrokken zelf om te gaan onderhandelen en de oplossing te kiezen die zij zelf het beste vinden. De mediator begeleidt de gesprekken. Hij of zij zorgt ervoor dat de voortgang gewaarborgd blijft, maar kan ook een pauze inlassen wanneer een van de partijen tijd nodig heeft om na te denken over de voorstellen. Ook deze fase kan uit meerdere gesprekken bestaan.

Fase 5: de afsluiting

De vijfde fase is de officiële afsluiting van mediation bij arbeidsconflict. De mediator legt de afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst. Die wordt door beide partijen een laatste keer gecontroleerd en ondertekend. Daarmee komt het mediationtraject officieel ten einde.

De kosten voor mediation arbeidsconflict

De kosten voor mediation bij arbeidsconflict kunnen verschillen. De kosten zijn afhankelijk van het tarief van de mediator en zijn of haar tijdsbesteding. Hoe sneller het conflict opgelost kan worden, hoe lager de kosten.

Ook ligt het niet vooraf vast wie de kosten voor de mediation betaalt. De mediator zal hier tijdens de intakefase bij stilstaan en hier een afspraak over vastleggen in de mediationovereenkomst. Omdat de financiële positie van de werkgever doorgaans sterker is, is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten voor mediation bij arbeidsconflict betaalt.

Verschil mediator en advocaat bij arbeidsconflict

Wanneer u als werkgever een arbeidsconflict heeft met een werknemer, kan het een optie zijn om een advocaat in de arm te nemen en de zaak voor de rechter te laten komen. Het is echter maar zeer de vraag of dit uiteindelijk de beste oplossing is. Ook als u door de rechter in het gelijk wordt gesteld, is het onzeker of de resultaten van een dergelijke procedure opwegen tegen de nadelen.

Een eventuele terugkeer op de werkvloer wordt door een juridische procedure immers extra gecompliceerd. De onderlinge relatie wordt vaak alleen maar slechter. Een groot verschil tussen mediator en advocaat bij arbeidsconflict zit dan ook in het behoud van de relatie. Het mediationtraject is gericht op het overbruggen van tegenstellingen, terwijl in een procedure met advocaten de verschillen vooral uitvergroot worden. Zeker wanneer u de arbeidsrelatie wilt voortzetten biedt mediation grote voordelen ten opzichte van een gang naar de rechter. En ook wanneer u en uw werknemer wél afscheid van elkaar willen nemen, is exit-mediation een goede optie

Mediator voor arbeidsconflicten nodig? Uw ArbeidsMediator helpt

Een werkgever die met een werknemer een mediationtraject in gaat, laat zien dat hij of zij waarde hecht aan goede relaties met werknemers. Die bereidheid om conflicten op een nette manier op te lossen, straalt af op uw reputatie als werkgever en uw bedrijf. De mediators van Uw ArbeidsMediator staan klaar om te helpen met mediation bij arbeidsconflict. Ze zijn ervaren als mediator en hebben veel kennis van zaken rondom het arbeidsrecht. Iedere mediator heeft zijn eigen stijl en sterke punten, maar allemaal kunnen ze een essentiële rol spelen bij het herstellen van de relatie met uw werknemer. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Uw ArbeidsMediator voor advies en informatie.

Zoek mediator

Tijdens de mediation liet Gabrielle duidelijk merken dat ze zeer ter zake kundig, onpartijdig en betrokken bij ons was, dit door houding en gedrag. Daarmee is de mediation prettig en redelijk snel verlopen.
Zeer kundige en betrokken mediator – Marcus (9.5/10)