Arbeidsrecht is er voor iedere werknemer

Iedere werknemer en iedere werkgever in Nederland heeft te maken met arbeidsrecht. Regels over het uitvoeren van werkzaamheden voor een ander liggen hierin vastgelegd. Een belangrijk onderscheid hierbij is het verschil tussen collectief en individueel arbeidsrecht. Bij die eerste categorie gaat het om de regels ter bescherming van werkgevers en werknemers als collectief. Zo worden werknemersbelangen vooral behartigd door ondernemingsraden en vakbonden (onder meer door middel van cao’s), terwijl werkgeversorganisaties zich inzetten voor de belangen van werkgevers.

Het individuele arbeidsrecht gaat over de specifieke relatie tussen werkgever en werknemer. Hierin zijn allerlei zaken vastgelegd. Omdat die relatie nooit gelijkwaardig is, zijn er in Nederland in de loop der jaren allerlei wetten en regels ontstaan die vooral de werknemer dienen te beschermen. Onderwerpen lopen uiteen van het minimumloon tot voorwaarden en regels rondom ontslag en van het aantal vrije dagen tot regels met betrekking tot privacy.

Ondanks al die regels, is het in een arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer mogelijk dat er onenigheid ontstaat over het arbeidsrecht. Het kan gebeuren dat de werkgever de regels niet goed toepast of wellicht zelfs bewust negeert. Dit kan de werknemer in een lastig pakket brengen. Hij of zij is voor werk en inkomen afhankelijk van de werkgever en de kans is groot dat de werknemer zich ondergeschikt voelt. Het kan dan ook als een grote stap voelen om de werkgever aan te spreken op een (mogelijke) overtreding van het arbeidsrecht. Een arbeidsmediator kan daarbij helpen.

De mediator en arbeidsrecht

Nadat de mediator ingeschakeld is vanwege onenigheid over het arbeidsrecht, zal hij of zij een traject starten. De mediator is tijdens het mediationproces onafhankelijk en neutraal. Hij of zij is vooral een procesbegeleider, die beide partijen ondersteunt, zorgt dat de gesprekken goed verlopen en dat de afspraken uiteindelijk op papier komen.

De mediator heeft weliswaar veel verstand van arbeidsrecht, maar neemt geen inhoudelijke beslissingen en zal tijdens de mediation zeer terughoudend zijn met het geven van advies. De betrokken partijen maken zelf de afspraken en zijn daar ook verantwoordelijk voor. De mediator kan wél uitleg geven over de interpretatie van wetten en regels in het arbeidsrecht. Ook kan hij of zij de situatie in perspectief brengen door te laten zien wat in de dagelijkse praktijk, in vergelijkbare situaties gebruikelijk is. Het uiteindelijke doel van mediation bij arbeidsrecht is om het conflict op te lossen en te zorgen dat werkgever en werknemer weer op een prettige manier met elkaar verder kunnen.

Mediation en de rechter

Mediation bij arbeidsrecht vindt altijd plaats op vrijwillige basis. Beide partijen dienen het ermee eens te zijn dat de mediation plaatsvindt. Toch kunnen er zowel voor de werknemer als de werkgever wél nadelige gevolgen zijn wanneer ze een mediationtraject weigeren of hier niet goed aan meewerken. In de praktijk blijkt namelijk regelmatig dat rechters hier bij hun beslissing rekening mee houden en consequenties aan verbinden.

Wanneer een werknemer bijvoorbeeld als gevolg van een arbeidsconflict ziek wordt, kan een bedrijfsarts adviseren om een mediationtraject te starten. Ook de werkgever en de werknemer zelf kunnen het initiatief nemen om een mediator in te schakelen. Een werkgever die hier niet aan mee wil werken vooraf en voorwaarden aan de mediation verbindt, riskeert bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding te moeten betalen als het uiteindelijk zover komt. En een werknemer die weigert in te gaan op een voorstel tot mediation, loopt een verhoogd risico dat de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt en dat hij of zij een lagere vergoeding krijgt. Mediation bij conflict over arbeidsrecht verdient zodoende in veruit de meeste gevallen op zijn minst een kans. Een eventuele gang naar de rechter is altijd nog mogelijk.

Tijdens de mediation liet Gabrielle duidelijk merken dat ze zeer ter zake kundig, onpartijdig en betrokken bij ons was, dit door houding en gedrag. Daarmee is de mediation prettig en redelijk snel verlopen.
Zeer kundige en betrokken mediator – Marcus (9.5/10)

Uw ArbeidsMediator is gespecialiseerd in arbeidsrecht

De mediators van Uw ArbeidsMediator zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht en zorgen ervoor dat ze altijd op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in hun sector. Dankzij die kennis, gecombineerd met hun vaardigheden als mediator, zijn ze uitstekend in staat om mediation bij arbeidsrecht te bieden. De mediator bewaakt de balans aan tafel, waardoor de werknemer een positie inneemt die gelijkwaardig is aan die van de werknemer. Dat helpt om samen richting een nette en eerlijke oplossing te werken. Heeft u als werknemer een probleem met uw werkgever over arbeidsrecht? U kunt zelf een mediator inschakelen. Er is altijd een mediator van Uw ArbeidsMediator in uw regio.