Pestgedrag op de werkvloer is niet altijd zichtbaar

Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is één op de tien werknemers slachtoffer van pesten op het werk. Het kan overal gebeuren en iedereen raken. Van het kantoor tot aan de werkplaats en schoonmaker tot leidinggevende. Soms is het pestgedrag voor iedereen zichtbaar, maar nog vaker gebeurt het subtiel en onopvallend. Roddelen, ‘per ongeluk’ een email niet doorsturen, een collega structureel opzadelen met vervelende en zinloze klusjes: het zijn allemaal voorbeelden van pesten op de werkvloer.

Pesten op het werk is vervelend én duur

Pesten op het werk is ten eerste voor het slachtoffer erg vervelend, maar ook de werkgever kan veel last hebben van pestgedrag op de werkvloer. Pesten door één of meerdere werknemers kan de sfeer op een afdeling flink verzieken. Het gedrag heeft invloed op collega’s die er getuige van zijn. Wanneer ze zien dat pestgedrag geaccepteerd wordt en op een bepaalde manier ‘succes’ heeft, zijn ze wellicht geneigd eraan mee te doen. Ook kan het zijn dat ‘omstanders’ bang zijn om zelf slachtoffer te worden van pesten op het werk. Ze durven wellicht minder goed zichzelf te zijn en zich te uiten en benutten daardoor niet hun volledige potentieel.

 

Daarnaast is pesten op het werk simpelweg erg duur voor de werkgever. In veel gevallen leidt het tot verzuim van werknemers en soms zelfs tot langdurige afwezigheid door ziekte. Volgens schattingen leidt pesten op het werk in Nederland jaarlijks tot 4 miljoen extra verzuimdagen. Pesten op het werk gaat ten koste van de kwaliteit van de dienst of het product en daarmee van de resultaten van de onderneming. Ook zijn mensen die gepest worden in verhouding vaker betrokken bij ongevallen op het werk.

Mediator in gesprek met dader en slachtoffer

Voor de werkgever is het om diverse redenen belangrijk om pestgedrag binnen de organisatie aan te pakken. Sommige werkgevers zijn wellicht geneigd om de betrokkenen er zelf op aan te spreken en/of met dader(s) en slachtoffer(s) in gesprek te gaan. Veel werkgevers weten echter niet goed hoe ze pestgedrag bespreekbaar kunnen maken. Een mediator kan daar uitstekend bij helpen. Hij of zij is een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Omdat de mediator buiten de organisatie staat, is het bij uitstek de geschikte persoon om pestgedrag op de werkvloer aan te kaarten.

Voorwaarden voor mediation

Bij pestgedrag op de werkvloer start de mediator een traject. Vrijwilligheid is daarbij een belangrijke voorwaarde en tegelijkertijd de sleutel tot succes. Om resultaten te boeken is het belangrijk dat zowel dader als slachtoffer inzien dat mediation hen kan helpen. Ook geheimhouding is een belangrijk ingrediënt. De deelnemers aan de mediation spreken af dat ze niet naar buiten brengen wat er besproken is. Dat vergroot de kans op succes.

Het mediationtraject

Hoe de mediation eruit ziet is vanzelfsprekend afhankelijk van de situatie. In het ene geval zijn er slechts twee personen – dader en slachtoffer – bij betrokken, een andere keer kan het om een heel team of een hele afdeling gaan. Het mediationtraject bestaat doorgaans uit een aantal gesprekken. Die kunnen individueel, maar ook met dader en slachtoffer tegelijk plaatsvinden. De mediator zal op zoek gaan naar de aard van het probleem en de oorzaak van het pestgedrag. Soms blijkt dat het bewust gebeurt, maar vaak blijkt ook dat de dader helemaal niet doorheeft dat zijn of haar gedrag als pesten ervaren wordt.

Resultaten van mediation

Het doel van de mediation is vanzelfsprekend om het probleem op te lossen en het pestgedrag uit te bannen. Om dat te bereiken is het belangrijk dat degene die het pestgedrag vertoond heeft, inzicht krijgt in het effect van zijn of haar woorden of daden. Op die manier is het in veel gevallen mogelijk om de onderlinge band te herstellen en de werkrelatie te behouden. De afsluiting van de mediation gaat vaak gepaard met afspraken, die de mediator vastlegt in een vaststellingsovereenkomst.

Pesten op het werk voorkomen

Nog beter is het om pestgedrag op het werk te voorkomen. Als werkgever doet u er goed aan om pestgedrag op het werk bespreekbaar te maken, vóórdat het binnen uw organisatie een thema wordt. Veel mediators bieden trainingen, cursussen of workshops aan over gewenst en ongewenst gedrag op de werkvloer. De mediators van Uw ArbeidsMediator vertellen u er graag meer over.

Uw ArbeidsMediator helpt bij pesten op het werk

Pesten op de werkvloer kan voor werkgevers een groot probleem zijn. Pesten is duur, slecht voor de sfeer en nadelig voor de resultaten van de organisatie. Ook uw reputatie als werkgever kan een flinke deuk oplopen wanneer verhalen over pestgedrag naar buiten komen. Dankzij mediation kunt u daar iets aan doen. Uw ArbeidsMediator helpt bij pesten op het werk. Er is altijd een mediator bij u in de buurt. Neem contact op voor meer informatie en advies.

Zoek mediator

Tijdens de mediation liet Gabrielle duidelijk merken dat ze zeer ter zake kundig, onpartijdig en betrokken bij ons was, dit door houding en gedrag. Daarmee is de mediation prettig en redelijk snel verlopen.
Zeer kundige en betrokken mediator – Marcus (9.5/10)