Rekenhulp transitievergoeding 2024 berekenen

De transitievergoeding berekenen is redelijk eenvoudig. Met de rekentool transitievergoeding kunt u het bedrag berekenen waar u recht op heeft. De berekening gaat als volgt:

  1. U krijgt 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf uw eerste werkdag
  2. De transitievergoeding over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst wordt berekend volgens de formule: (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris / 12 ). Deze formule wordt ook gebruikt voor het berekenen van de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd.

Voorbeeld: De arbeidsovereenkomst duurde 9 jaar en 5 dagen, met een bruto maandsalaris van € 3.000 euro. Het bruto uurloon was € 20 en de werknemer werkte 8 uur per dag. Over het aantal volledig gewerkte jaren is de transitievergoeding dus 9 jaar x (1/3 van 3.000 euro) = 9.000 euro.

Over de resterende 5 dagen is het iets ingewikkelder om de transitievergoeding te bereken. Het totale salaris over die dagen is 5 x 8 (het aantal gewerkte uren) x € 20 = 800. De berekening volgens de formule is: het bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst gedeeld door volledig maandsalaris, maal 1/3 bruto maandsalaris gedeeld door 12 (maanden). Oftewel (800/ 3000) x (1000/12) = € 22,22.

De totale transitievergoeding in dit voorbeeld is dus € 9.022,22. 

Het ontvangen van de transitievergoeding is het gevolg van de breuk tussen werknemer en werkgever, een veelvorkomende reden hiervan is de vaststellingsovereenkomst. In veel gevallen gebeurt dat voor de werknemer niet vrijwillig. Het komt veelvuldig voor dat het ontslag de reden is voor onenigheid tussen werkgever en werknemer of dat een conflict juist de aanleiding is voor de breuk. In die gevallen kan een arbeidsmediator u van dienst zijn. Wilt u als werknemer op een nette manier afscheid nemen van uw werkgever? Of wilt u juist onderzoeken of het verlengen van de arbeidsrelatie alsnog tot de mogelijkheden behoort? Neem dan contact op met Uw ArbeidsMediator. Er is altijd een mediator bij u in de buurt.

Wat is een transitievergoeding

De transitievergoeding is het bedrag waar u als werknemer in Nederland minimaal recht op heeft wanneer u ontslagen wordt of uw contract niet verlengd wordt. Deze ontslagvergoeding is bedoeld als compensatie voor het verlies van een baan en het bijbehorende inkomen. De transitievergoeding bij ontslag kan de werknemer helpen bij de overstap naar een andere baan. Als werknemer kunt u het bedrag bijvoorbeeld gebruiken om u te laten omscholen voor een ander functie of om begeleiding in te schakelen bij het vinden van een nieuwe baan. De transitievergoeding is vastgelegd in de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), die op 1 januari 2020 van kracht werd.

Wanneer kan ik een transitievergoeding krijgen? En wanneer niet?

Bij een ontslag is het voor veel werknemers een belangrijk vraag: Wanneer heb ik recht op een transitievergoeding? Het antwoord op die vraag is bijna altijd geruststellend. Voor vrijwel iedere werknemer geldt dat hij of zij bij ontslag een transitievergoeding krijgt. Dat recht bouwt een werknemer namelijk vanaf dag één op.

De reden voor het beëindigen van de arbeidsrelatie heeft echter wel invloed op de vraag of de transitievergoeding toegekend wordt. Voorwaarden voor het recht op de ontslagvergoeding zijn dat het initiatief bij de werkgever ligt en dat de werknemer niet ‘ernstig verwijtbaar gehandeld’ heeft. Bij een tijdelijk contract, het niet verlengen van een contract of beëindiging van de arbeidsovereenkomst door ziekte heeft de werknemer dan ook ‘gewoon’ recht op een transitievergoeding.

Er zijn echter ook omstandigheden waarbij u als werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding. Dat is bijvoorbeeld het geval bij:

  • Een ontslag met wederzijds goedvinden
  • Een faillissement van de werkgever
  • Ontslag vanwege het bereiken van de pensioenleeftijd
  • Ernstig verwijtbaar handelen en/of nalatigheid van de werknemer

Transitievergoeding bij ontslag

Wanneer u als werknemer ontslagen wordt, heeft u vrijwel altijd recht op een transitievergoeding. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen, waaraan u persoonlijk niets heeft kunnen doen. Maar u heeft ook recht op een transitievergoeding wanneer het ontslag wél met uw functioneren te maken heeft. Werknemers die bijvoorbeeld hun werk niet goed uitvoeren, omdat ze niet (meer) voldoen aan de functie-eisen, maken gewoon aanspraak op de ontslagvergoeding. De ontslagvergoeding berekenen en aanvragen is dan belang.

Er zijn ook situaties wanneer geen transitievergoeding betaald hoeft te worden. Dat kan het geval zijn wanneer de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, of nalatig is geweest. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om diefstal of structureel te laat komen. Ook wanneer de werkgever failliet is verklaard kan het zijn dat de werknemers geen transitievergoeding krijgen. Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd krijgen werknemers evenmin een ontslagvergoeding en jongeren onder de 18 jaar die gemiddeld minder dan 12 uur per week gewerkt hebben, hebben hier ook geen recht op.

Uw transitievergoeding berekenen kan eenvoudig met de tool op deze pagina.

Transitievergoeding bij ziekte

Transitievergoeding bij ziekte is mogelijk. Werkgevers zijn in Nederland verplicht om werknemers die ziek zijn, maximaal 2 jaar door te betalen. Ziekte heeft geen invloed op het recht op een transitievergoeding. Ook wie 2 jaar ziek is geweest en vervolgens uit dienst gaat, krijgt een ontslagvergoeding. Het maakt voor de vergoeding niet uit of de werknemer op dat moment nog ziek is.

Transitievergoeding tijdelijk contract

De vorm van het contract tussen werknemer en werkgever heeft geen invloed op de transitievergoeding. In de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is vastgelegd dat ook werknemers met een tijdelijk contract recht hebben op een transitievergoeding. De opbouw van de ontslagvergoeding begint op dag één van het eerste contract. Alle contracten tellen mee, dus meerdere contractperiodes kunnen bij elkaar opgeteld worden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de werknemer eerst een uitzendcontract had en later in dienst was bij het bedrijf, of wanneer het bedrijf tussentijds is overgenomen en de werknemer daardoor een nieuwe arbeidsovereenkomst heeft gekregen. Alleen wanneer de werknemer tussen twee contracten meer dan 6 maanden uit dienst is geweest, telt het eerste contract niet meer mee voor het berekenen van de ontslagvergoeding.

U kunt de hoogte van uw transitievergoeding bij tijdelijk contract berekenen met de rekentool op deze pagina.

Contract wordt niet verlengd: krijg ik transitievergoeding?

Bent u werknemer en wordt uw contract niet verlengd, dan heeft u recht op een transitievergoeding. Een tijdelijk contract verschilt daarin niet van een contract voor onbepaalde tijd. Wanneer u als werknemer óók een contract heeft gehad bij een andere werkgever en uw huidige werkgever gezien kan worden als ‘opvolgend werkgever’, dan kunnen de verschillende contracten bij elkaar worden opgeteld. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u eerst als uitzendkracht voor een bedrijf heeft gewerkt en later in dienst bent getreden.

Heeft u vragen over uw recht op transitievergoeding wanneer uw contract niet verlengd wordt? Of bent u in een conflictsituatie terechtgekomen vanwege het niet verlengen van uw contract? U kunt altijd contact opnemen met de mediators van Uw ArbeidsMediator voor advies.

Zelf ontslag nemen en een transitievergoeding?

Er zijn situaties mogelijk wanneer u geen transitievergoeding krijgt. Dat is het geval wanneer u zelf ontslag neemt. Daarmee doet u afstand van het recht op de ontslagvergoeding. Op die regel geldt echter wel een uitzondering. Wanneer u zelf ontslag neemt omdat uw werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nalatig is geweest, heeft u wél recht op een transitievergoeding. Een voorwaarde daarvoor is wel dat u minimaal 24 maanden in dienst bent geweest.

Vaststellingsovereenkomst en een transitievergoeding

Een andere uitzondering bij het recht op een transitievergoeding is ontslag bij wederzijds goedvinden, dit wordt ook wel een vaststellingsovereenkomst genoemd. Wanneer u het er als werknemer met uw werkgever over eens bent dat het beter is om de arbeidsrelatie te beëindigen, tekent u een vaststellingsovereenkomst. Daarmee zegt u in principe het recht op een ontslagvergoeding op.

In de praktijk zal het echter vrijwel niet voorkomen dat de werknemer in die situatie met lege handen achterblijft. Bij ontslag met een vaststellingsovereenkomst treffen werknemer en werkgever immers doorgaans een regeling, waarbij ook een financiële vergoeding hoort. Die zal minimaal net zo hoog zijn als de ontslagvergoeding. Het is voor de werknemer immers niet aantrekkelijk of logisch om akkoord te gaan met een regeling waarbij het bedrag lager is dan de wettelijk verplichte transitievergoeding.

Bevindt u zich in een situatie waarin ontslag met wederzijds goedvinden een optie is? Wilt u een goede regeling én er op een nette manier uitkomen met uw werkgever? Dan kan Uw ArbeidsMediator u helpen. Er is altijd een mediator bij u in de buurt.

Maximale transitievergoeding 2024

De maximale transitievergoeding is in 2024 € 94.000 of, wanneer uw jaarsalaris hoger is dan dit bedrag, maximaal één bruto jaarsalaris. Het maximumbedrag wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen in Nederland. De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald op basis van 2 onderdelen:

  • Uw maandsalaris
  • De duur van het dienstverband

 

Uitbetaling transitievergoeding

Heeft u recht op een transitievergoeding, dan is de werkgever verplicht om het bedrag bij het einde van het dienstverband uit te betalen. Dat gebeurt tegelijkertijd met de afrekening van niet-genoten vakantiedagen, vakantiegeld en eventuele andere regelingen. De betaling moet binnen een maand na afloop van de arbeidsovereenkomst plaatsvinden.

Netjes uit elkaar? Of liever helemaal niet uit elkaar? Uw ArbeidsMediator helpt

Het afscheid tussen werknemer en werkgever kan gepaard gaan met problemen. Wellicht was een arbeidsconflict de reden voor de breuk, of was een aangekondigd ontslag juist de oorzaak van de conflictsituatie. Een vertrek door de achterdeur dreigt, maar als werknemer zijn er allerlei redenen denkbaar waarom het tóch prettiger is om op een nette manier afscheid van uw werkgever te nemen. In dat geval kan een arbeidsmediator u helpen. Wanneer de insteek is om op een goede manier uit elkaar te gaan, kan de mediator een traject voor exit-mediation starten. Onder leiding van de mediator gaat u samen met uw werkgever op zoek naar een regeling voor een waardig afscheid. Er is altijd een mediator van Uw ArbeidsMediator bij u in de buurt voor advies.

Vanzelfsprekend kan het ook gebeuren dat een afscheid wat u als werknemer betreft nog niet aan de orde is. Wellicht wilt u samen met uw werkgever onderzoeken of er alsnog mogelijkheden zijn om de arbeidsrelatie voort te zetten. Ook in dat geval kunnen de mediators van Uw ArbeidsMediator u helpen. Neem contact op voor advies over de mogelijkheden.


Wij helpen u graag

Noord-Holland
Utrecht
Catharijnesingel 56, 3511 GE Utrecht
Arbeidsjurist
MfN Arbeidsmediator
Flevoland
Friesland
Groningen
Catharijnesingel 56, 3511 GE Utrecht
Arbeidsmediations
Zakelijke mediations