Onze missie

Conflicten op de werkvloer of in teams komen overal voor en zijn van alle tijd. Echter kunnen deze er soms toe leiden dat ze niet meer zelf zijn op te lossen. In die gevallen is het vaakst de verstandigste keuze om een mediator in te schakelen.

Meer info

Een landelijk netwerk van gecertificeerde mediators

Zakelijke conflicten of conflicten op het werk leiden geregeld tot een verstoorde arbeidsrelatie binnen bedrijven en organisaties. Soms gaat het om ruzie tussen collega’s onderling, maar vaker is er een conflict tussen werknemer en werkgever. Conflicten op de werkvloer leiden altijd tot stress en verminderde prestaties. De werkgever verliest op den duur zijn of haar motivatie om naar het werk te gaan. De werkgever verliest op zijn beurt het vertrouwen in de werknemer.

In veel gevallen lijkt een beëindiging van het dienstverband de enige manier om het probleem op te lossen. Dit heeft echter behoorlijk wat nadelen. Het ontslag van een werknemer door een conflict betekent vaak dat de rechter moet worden ingeschakeld. Een rechter bepaalt vervolgens of het ontslag rechtmatig is of niet. Daarnaast bepaalt de rechter ook hoe hoog de ontslagvergoeding zal moeten zijn. Deze hele gang van zaken leidt zelden tot enige tevredenheid, zowel bij de werknemer als de werkgever. De werknemer is ongelukkig, omdat hij zijn baan verliest en wellicht een WW uitkering moet gaan aanvragen. De werkgever is ook niet tevreden, omdat hij een vergoeding moet betalen en weer op zoek moet gaan naar een nieuwe werknemer. Om deze situatie te voorkomen is het verstandig om bij (dreigende) zakelijke conflicten zo snel mogelijk een mediator in te schakelen. Uw ArbeidsMediator is een landelijk netwerk van mediators die kunnen worden ingezet bij conflicten op de werkvloer.

Contact

Contactformulier