Wat is arbeidsmediation?

Mediation is een manier om conflicten op te lossen, die ook steeds meer gebruikt wordt bij geschillen op het werk. Bij mediation gaat het er niet om wie er gelijk heeft en er is geen winnaar of verliezer. Het mediatonproces draait om het vinden van een oplossing waar alle betrokkenen het mee eens zijn. Herstel van de communicatie en het vertrouwen en het behoud van de relatie zijn belangrijke elementen van mediation. De methode is uitstekend toepasbaar bij arbeidsconflicten en andere geschillen in de industrie.

Conflict in de industrie

Bij veel bedrijven in de industriële sector heerst van oudsher een mentaliteit van aanpakken en ‘niet lullen, maar poetsen’. Dat betekent echter niet dat conflicten niet serieus genomen hoeven te worden. Een conflict in de industrie kan immers grote gevolgen hebben, zowel voor de betrokken individuen als het bedrijf als geheel.

Net als in iedere andere sector, kan een conflict in de industrie op allerlei manieren ontstaan. Bijvoorbeeld in een machinefabriek, waar twee medewerkers door hun botsende persoonlijkheden voortdurend aanvaringen hebben. Of bij een chemiebedrijf waar een medewerker een conflict heeft met de werkgever over niet nagekomen afspraken. En ook tussen industriële bedrijven kunnen er conflicten ontstaan over bijvoorbeeld leveringen, betalingen of kwaliteit van producten.

Een arbeidsconflict kan voor de medewerker in de industriële sector erg vervelend zijn. De situatie gaat op z’n minst ten koste van het werkplezier en kan uiteindelijk leiden tot fysieke problemen en zelfs ziekte. Maar ook voor industriebedrijven zijn de gevolgen van arbeidsconflicten niet te onderschatten. Conflictsituaties tussen werknemers of tussen werkgever en werknemer(s) gaan ten koste van de sfeer op de werkvloer, de productiviteit en uiteindelijk de resultaten van de onderneming. Zeker in de industrie kan een conflict zelfs ten koste gaan van de veiligheid van de werknemers op de werkvloer.

Mediation in de industrie

Mediation biedt een goede kans om een arbeidsconflict in de industrie op te lossen. Mediation kan plaatsvinden tussen werkgever en werknemer, werknemers onderling en verschillende teams, maar ook tussen vertegenwoordigers van meerdere bedrijven. Na de intake en het ondertekenen van de mediationovereenkomst gaat de mediator met de betrokkenen in gesprek. Hij of zij gaat op zoek naar de oorzaken van het conflict en zorgt ervoor dat de belangen van de verschillende partijen duidelijk op tafel komen.

Aan de hand daarvan gaan de deelnemers aan de mediation op zoek naar mogelijke oplossingen voor hun conflict. De mediator begeleidt het proces, stelt vragen en ondersteunt de deelnemers, maar geeft zelf geen oordeel en maakt geen inhoudelijke keuzes. Het is aan de betrokkenen zelf om de oplossing te kiezen die het beste past bij hun situatie. De basis van mediation is vrijwilligheid. Niemand kan gedwongen worden om mee te doen of in te stemmen met een bepaalde oplossing. Dat aspect van mediation vergroot de kans op een duurzame oplossing van het conflict.

Resultaten van mediation in de industrie

Als methode om conflicten op te lossen, heeft mediation diverse sterke punten.

 • Mediation is doorgaans goedkoper dan een gerechtelijke procedure, waarbij beide partijen gebruik maken van een advocaat. De kosten van de mediator kunnen ook nog eens gedeeld worden.
 • Het proces kan relatief snel verlopen. De betrokkenen houden zelf de regie in handen over de voortgang. Er kan tempo gemaakt worden, maar ook even op de rem getrapt worden wanneer een van de betrokkenen tijd nodig heeft om een voorstel te laten bezinken.
 • Dankzij het onderlinge overleg houden de betrokkenen de uitkomst van het conflict voor een belangrijk deel zelf in de hand. Dat is een belangrijk verschil met een gerechtelijke procedure, waarbij een rechter een beslissing neemt en er vrijwel altijd een duidelijk winnaar en een verliezer aan te wijzen is. Bij mediation draait het erom dat beide partijen achter de oplossing staan.
 • Mediation biedt de beste kans om een conflict duurzaam op te lossen. Dat lukt niet altijd met het maken van oppervlakkige afspraken over bijvoorbeeld communicatie en manier van werken. Tijdens het mediationproces wordt juist gezocht naar de dieper liggende oorzaak van het conflict. Voor een échte oplossing zijn wellicht andere maatregelen nodig.
 • Mediation is een goede manier om conflicten op te lossen tussen partijen die in de toekomst nog met elkaar verder willen. Vaak willen werknemer en werkgever het conflict oplossen én hun arbeidsrelatie behouden. En ook collega’s onderling willen elkaar nog ‘normaal’ bij de koffieautomaat kunnen tegenkomen. Mediation is gericht op herstel van de communicatie en het vertrouwen en het behoud van de relatie.

Uw ArbeidsMediator staat voor u klaar

Uw ArbeidsMediator is gespecialiseerd in conflicten bij bedrijven in de industrie. De mediators zijn volledig neutraal en onafhankelijk en zodoende voor alle betrokkenen een geschikte gesprekspartner. Ze hebben verstand van zaken en veel ervaring in het helpen oplossen van arbeidsconflicten. Zowel werkgever als werknemer in de industriële sector kan het initiatief nemen om een mediator in te schakelen. Neem contact op met Uw ArbeidsMediator voor informatie en advies over mediation bij conflict in de industrie.

Zoek mediator

Tijdens de mediation liet Gabrielle duidelijk merken dat ze zeer ter zake kundig, onpartijdig en betrokken bij ons was, dit door houding en gedrag. Daarmee is de mediation prettig en redelijk snel verlopen.
Zeer kundige en betrokken mediator – Marcus (9.5/10)

Voordelen van arbeidsmediation

Arbeidsmediation biedt diverse voordelen ten opzichte van een procedure waarin beide partijen – in dat geval vaak de werkgever en de werknemer – gebruik maken van een advocaat.

 • Het traject is snel en effectief
 • Arbeidsmediation is goedkoper dan een juridisch traject
 • Het proces is gericht op herstel van de relatie
 • Het mediationproces is geen strijd, maar juist een samenwerking
 • Arbeidsmediation biedt ruimte voor alternatieve, creatieve oplossingen
 • Langdurig ziekteverzuim kan worden voorkomen