Hoe werkt ontslag nemen als werknemer?

Er zijn verschillende manieren om de relatie tussen werkgever en werknemer te verbreken. Als eerste is er het contract voor bepaalde tijd. Na deze periode is er geen sprake meer van een arbeidsovereenkomst, de werkgever zal wel op tijd moeten aangeven dat het contract niet wordt verlengd.

Ook kan de werkgever besluiten om de werknemer te ontslaan op een ander moment. De werkgever moet in dit geval een ontslaggrond aangeven, dit onderbouwen bij het UWV en na toekenning mag de werknemer ontslagen worden met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn.

Dan is er nog de optie voor de werknemer om zelf ontslag te nemen. Ook hier is een wettelijke opzegtermijn van kracht van minimaal 1 maand. Afhankelijk van het contract of de CAO kan deze termijn langer zijn, controleer dus tijdig wat de mogelijkheden zijn. Verder op deze pagina vindt u een voorbeeld ontslagbrief die u kunt aanpassen op uw situatie.

Het is aan te bevelen om eerst mondeling aan te kondigen dat u ontslag zult nemen en daarna pas de brief te schrijven. Ook zult u rekening moeten houden met alle afspraken die met de werkgever gemaakt moeten worden. Denk aan een mogelijk concurrentiebeding. Om op een correcte wijze afscheid te nemen van elkaar is het mogelijk om een mediator in te schakelen. Mediation komt doorgaans ter sprake als er een conflict bestaat tussen werkgever en werknemer maar dit hoeft niet het geval te zijn. Ook bij onderhandelingen over de condities omtrent het beëindigen van het contract kan er een beroep worden gedaan op mediation.

Voorbeeld ontslagbrief werknemer

Voorbeeld ontslagbrief werknemer

Op een ontslagbrief moeten er een aantal zaken altijd vermeld worden:

  • Volledige naam
  • Adres
  • Datum van afgifte of verzending
  • Duur van de opzegtermijn
  • Melding dat u de arbeidsovereenkomst wilt beëindigen
  • Optioneel; persoonlijke boodschap of intentie een opvolger in te werken of andere opmerkingen
  • Handtekening

De ontslagbrief moet in dezelfde taal worden opgesteld als de taal waarin het originele contract is geschreven. Controleer de arbeidsovereenkomst voor alle voorwaarden omtrent ontslag indienen.

Het is mogelijk om een formele brief op te stellen met alleen de feiten of een meer uitgebreide, persoonlijke versie. Als u twijfelt over de inhoud beperk u dan tot het minimum. Het betreft een document dat gearchiveerd wordt, vermeld hier niets waar u later spijt van kunt krijgen. Hier is een voorbeeld ontslagbrief die u kunt gebruiken:

Dit is de kortst mogelijke versie die verder ingevuld kan worden. Maar onthoud; bij twijfel is minder toelichting beter.

Is er sprake van een conflict? Dan is het van belang om de ontslagbrief aangetekend te versturen en een kopie van het verzendbewijs te bewaren. Daarnaast moeten de gegevens in de ontslagbrief juist zijn en u bent verplicht om zich aan de opzegtermijn te houden. Als u in deze stap fouten maakt en er mocht een juridische procedure uit voortvloeien, dan is het van belang dat u geen steken laten vallen. Neem contact op met Uw ArbeidsMediator als u hier niet uitkomt of wanneer u vragen heeft omtrent de procedure

Ik wil binnen de wettelijke opzegtermijn vertrekken, kan dit?

Stel; u heeft een opzegtermijn van 6 maanden volgens uw arbeidsovereenkomst. Dit is namelijk het maximale opzegtermijn dat een werkgever in een arbeidsovereenkomst mag opnemen. U wilt niet deze volledige periode bij uw huidige werkgever blijven werken. Dan zult u afspraken moeten maken. Het is mogelijk dat u direct aan de slag kunt bij een andere werkgever. In dat geval kan de werkgever medewerking verlenen door tot een vaststellingsovereenkomst te komen. Dit is een document dat wederzijds is overgekomen waarin staat wanneer u vertrekt en onder welke voorwaarden. Denk aan een transitievergoeding, concurrentiebeding of andere bepalingen.

Als de voormalige werknemer in aanmerking wil komen voor een WW-uitkering, dan zal de werkgever het initiatief moeten nemen om de werknemer te ontslaan. In de vaststellingsovereenkomst moet dan duidelijk komen te staan dat de werkgever de werknemer wil ontslaan. Als dit niet duidelijk wordt vermeld dan is het mogelijk dat de werknemer niet in aanmerking komt voor een WW-uitkering.

Dit is slechts éen voorbeeld waarom het van belang is om niet zomaar een ontslagbrief in te dienen. Bespreek het eerst mondeling met de baas en onderzoek de mogelijkheden van exit-mediation.

Wat is exit-mediation?

Aan het begin van deze pagina gaven we aan dat er naast een standaard voorbeeld ontslagbrief meer informatie is om kennis van te nemen. Uw ArbeidsMediator kan u namelijk helpen om op een correcte én voordelige wijze afscheid te nemen van uw huidige werkgever middels mediation.

Exit-mediation stelt de werknemer en werkgever in staat om tot een overeenkomst te geraken zonder tussenkomst van advocaten of de rechtbank. Een vaststellingsovereenkomst zal uiteraard moeten voldoen aan de wetgeving, het betekent wel dat beide partijen inspraak hebben. Bij een rechtszaak geven beide partijen in principe het proces uit handen en hoopt iedere partij dat de uitspraak in hun voordeel zal uitvallen. Het is daarom beter om er samen uit te komen.

Wat doet een mediator?

Er kan door zowel de werkgever als de werknemer een beroep worden gedaan op mediation. Wie het besluit ook neemt om een mediator in te schakelen, het blijft een neutrale partij. Door gesprekken met beide partijen en/of individueel wordt bepaald wat de mogelijkheden en wensen zijn, ook wordt er gesproken over de aanleiding om tot ontslag over te gaan. Zo kan het zijn dat u liever zou blijven maar dat de omstandigheden u dwingen ontslag te nemen. De mediator brengt alle feiten, meningen en mogelijkheden in kaart op basis van vertrouwelijke gesprekken. Dit betekent dat alleen de informatie wordt gedeeld die iedere partij vrij wil geven.

Neem voor meer informatie over mediation vrijblijvend contact op met Uw ArbeidsMediator

Tijdens de mediation liet Gabrielle duidelijk merken dat ze zeer ter zake kundig, onpartijdig en betrokken bij ons was, dit door houding en gedrag. Daarmee is de mediation prettig en redelijk snel verlopen.
Zeer kundige en betrokken mediator – Marcus (9.5/10)