Wat is arbeidsmediation?

Mediation is een vorm van conflictoplossing, waarbij de partijen in het conflict onder leiding van een mediator in gesprek gaan om hun onderlinge problemen op te lossen. De mediator is gespreksleider en procesbewaker. Hij of zij stelt vragen en gaat op zoek naar de dieper liggende oorzaken van het conflict. De mediator geeft geen oordeel over de situatie en neemt geen inhoudelijke beslissingen. Wel helpt hij of zij de betrokken partijen bij het zoeken naar mogelijke oplossingen, maar zij zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor hun keuzes en afspraken. Die werkwijze maakt de kans op een duurzame oplossing voor het conflict het grootst.

Conflict in de zorg

Iedere zorgprofessional zal beamen dat het veel voldoening geeft om voor mensen te zorgen en hen te helpen. Voor veel zorgmedewerkers zal juist dat de belangrijkste reden zijn geweest om voor een zorgberoep te kiezen.

Tegelijk kan de zorgsector óók een voedingsbodem zijn voor conflicten op de werkvloer. Verantwoordelijkheid voor de gezondheid van een ander, hoge tijdsdruk, onderbezetting, gecompliceerde samenwerking tussen professionals uit verschillende disciplines, emotionele belasting, onregelmatige werktijden en administratieve rompslomp zijn zaken die veel zorgmedewerkers in meer of mindere mate zullen herkennen. Die aspecten kunnen op termijn gemakkelijk leiden tot wrijving, spanningen, ruzies en conflicten op de werkvloer en/of tussen medewerkers en leidinggevenden.

De gevolgen van een arbeidsconflict in de zorg kunnen groot zijn. Voor de individuele betrokkenen gaat het ten koste van de motivatie, het werkplezier en de gezondheid. Regelmatig leidt een arbeidsconflict tot een ziekmelding en/of een burn-out. Maar ook voor de zorgorganisatie als geheel kan een conflict tussen werknemers onderling of tussen medewerkers en leidinggevenden een groot probleem zijn. Uiteindelijk kan zelfs de zorg voor patiënten en/of cliënten eronder lijden.

Mediation in de zorg

Soms is een goed gesprek voldoende om het probleem op te lossen. Lukt dat niet, dan is mediation bij een conflict in de zorg een goede optie. Bij mediation in de zorg start de mediator met de betrokken partijen een traject om het conflict op te lossen. Het kan bijvoorbeeld gaan om directe collega’s op een ziekenhuisafdeling, huisartsenpraktijk of ouderenzorginstelling, maar ook om maatschappen van onder meer huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten. Ook mediation tussen werkgever en werknemer, zorgverlener en cliënt en vertegenwoordigers van verschillende zorgorganisaties is mogelijk.

Tijdens de mediation gaat de mediator met de betrokkenen in gesprek. Hij of zij gaat op zoek naar de oorzaken van het conflict in de zorg en helpt hen om zelf oplossingen voor hun problemen te bedenken. De gemaakte afspraken worden doorgaans vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Resultaten en voordelen van mediation in de zorg

Het doel van mediation in de zorg is vanzelfsprekend dat het conflict opgelost wordt en dat alle betrokkenen zich weer volledig kunnen richten op hun taak. Dat doel kan op verschillende manieren bereikt worden en diverse goede resultaten opleveren. Zorgmediation kan bijvoorbeeld helpen bij het herstellen van het vertrouwen en het verbeteren van de onderlinge communicatie. Ook de besluitvorming kan erdoor verbeterd worden en verder kan mediation positieve effecten hebben op de omgangsvormen binnen de organisatie.

Daarnaast biedt mediation voordelen ten opzichte van andere manieren van conflictoplossing. Mediation is effectiever dan het onderling uitpraten van problemen, omdat het zich ook richt op de onderliggende oorzaken van het conflict. Dat verkleint de kans dat het probleem weer de kop opsteekt. Verder is mediation in de zorg doorgaans goedkoper, sneller en prettiger dan een procedure met advocaten en een gang naar de rechter. De kans op herstel en/of het behoud van de relatie is met mediation het grootst.

Waarom een mediator van Uw ArbeidsMediator?

 

De mediators van Uw ArbeidsMediator zijn de aangewezen personen om te helpen bij een conflict in de zorg. Ze hebben veel ervaring als mediator en beschikken over de (juridische) kennis om effectief en doortastend te werk te gaan bij mediation in de zorg. De mediators van Uw ArbeidsMediator zijn volkomen neutraal en geheel onafhankelijk van bijvoorbeeld werkgevers, verzekeraars en arbodiensten. Dat maakt hen voor alle betrokkenen aanvaardbaar als gesprekspartner. Zowel de werknemer als de werkgever kan een mediator benaderen voor mediation bij conflict in de zorg. Er is altijd een mediator bij u in de buurt. Neem contact op via Uw ArbeidsMediator voor meer informatie en advies.

Zoek mediator

Tijdens de mediation liet Gabrielle duidelijk merken dat ze zeer ter zake kundig, onpartijdig en betrokken bij ons was, dit door houding en gedrag. Daarmee is de mediation prettig en redelijk snel verlopen.
Zeer kundige en betrokken mediator – Marcus (9.5/10)

Voordelen van arbeidsmediation

Arbeidsmediation biedt diverse voordelen ten opzichte van een procedure waarin beide partijen – in dat geval vaak de werkgever en de werknemer – gebruik maken van een advocaat.

  • Het traject is snel en effectief
  • Arbeidsmediation is goedkoper dan een juridisch traject
  • Het proces is gericht op herstel van de relatie
  • Het mediationproces is geen strijd, maar juist een samenwerking
  • Arbeidsmediation biedt ruimte voor alternatieve, creatieve oplossingen
  • Langdurig ziekteverzuim kan worden voorkomen