Wat is zakelijke mediation

Mediation is een manier om conflicten op te lossen. Zakelijke mediation draait om geschillen op de werkvloer, in de directiekamer of tussen bedrijven onderling. Een onafhankelijke en neutrale mediator helpt de betrokkenen om zelf oplossingen te vinden voor hun onderlinge probleem. De mediator heeft – letterlijk – verstand van zaken, maar geeft geen oordeel of advies en neemt geen beslissingen. Hij of zij begeleidt het proces, stelt vragen en zorgt ervoor dat de betrokkenen niet vastlopen in hun conflict.

Samen met de zakelijke mediator doorlopen de betrokkenen een aantal fases in de zakelijke mediation, die uiteindelijk moeten leiden tot oplossing van het conflict. Essentieel voor een geslaagde zakelijke mediation is dat de betrokkenen de wil hebben om er samen uit te komen en bereid zijn om zich daar tijdens de mediation voor in te zetten.

Zakelijke geschillen oplossen met mediation

Zakelijke mediation helpt bij het oplossen van conflicten binnen en tussen bedrijven en andere organisaties. Het kan bijvoorbeeld gaan om ruzie binnen een directie of raad van bestuur, onenigheid tussen een bedrijf en een klant over een geleverd product of verrichte dienst, of een geschil tussen bedrijven over een contract. Wat het conflict ook is, de mediator gaat met de betrokken partijen in gesprek over hun onderlinge probleem en op zoek naar een oplossing.

De voordelen op een rij

Zakelijke mediation biedt diverse voordelen, zowel ten opzichte van pogingen om er zonder begeleiding uit te komen, als van een gerechtelijke procedure met advocaten.

  • De zakelijke mediator is expert in conflictbemiddeling. Hij of zij gaat ook op zoek naar eventuele onderliggende oorzaken van het geschil. Dat helpt bij het vinden van een duurzame oplossing.
  • De betrokkenen bepalen zelf voor een belangrijk deel de uitkomst van het conflict.
  • Zakelijke mediation is doorgaans sneller, goedkoper en efficiënter dan een gerechtelijke procedure met advocaten.
  • Mediation biedt een goede kans op behoud of herstel van de zakelijke relatie na het geschil.

Het resultaat van een zakelijk conflict oplossen

Bij zakelijke geschillen mediation gaan de betrokkenen samen op zoek naar een oplossing voor hun zakelijke conflict. Hoe dat resultaat eruit ziet, verschilt per situatie. Soms kan een financiële compensatie of transitievergoeding een gepaste oplossing bieden, een andere keer wordt het betreffende contract ontbonden. En wanneer het conflict zich toespitst op botsende persoonlijkheden, kan respect en begrip voor elkaars houding en zienswijze al veel goeds doen. In veel gevallen zit de oplossing voor een zakelijk conflict ook in een combinatie van afspraken en/of maatregelen. Vaak wordt het resultaat van de zakelijke mediation door de mediator vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Onze aanpak als zakelijke mediator

Kenmerkend voor de aanpak van de mediators van Uw ArbeidsMediator is hun no-nonsense-houding, ruime ervaring met zakelijke mediation en snelle beschikbaarheid. Vanzelfsprekend heeft iedere zakelijke mediator zijn of haar eigen stijl en sterke punten. Een zakelijk mediatontraject verloopt desondanks altijd volgens min of meer dezelfde patronen. Zakelijke mediation bestaat uit de voorbereiding, intake, inventarisatie, onderhandeling en afsluiting.

5 fases in zakelijke mediation

Fase 1

De voorbereiding: De betrokken zijn het erover eens dat zakelijke mediation kan helpen om hun conflict op te lossen. Ze kiezen een zakelijke mediator waar ze vertrouwen in hebben.

De intake: In deze formele fase legt de zakelijke mediator onder meer de gang van zaken uit en wordt de mediationovereenkomst getekend.

De inventarisatie: De zakelijke mediator gaat met de partijen in gesprek en op zoek naar de kern van het probleem. Het zakelijke conflict wordt teruggebracht tot een aantal concrete belangen voor de partijen.

De onderhandelingen: Onder leiding van de mediator zoeken de deelnemers aan de zakelijke mediation naar oplossingen voor hun conflict. Uit de opties kiezen ze de oplossing met het meeste draagvlak onder alle betrokkenen.

De afsluiting: De zakelijke mediation wordt formeel afgesloten, meestal met het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst.

De kosten voor zakelijke mediation

Bij een zakelijk conflict binnen een organisatie is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten voor zakelijke mediation betaalt. Gaat het om een geschil tussen bedrijven of andere organisaties, dan kunnen de kosten gedeeld worden. Beide partijen maken immers samen gebruik van één mediator. Die kosten zijn vaak aanmerkelijk lager dan bij een juridische procedure. Wat een zakelijk mediationtraject kost, verschilt echter per situatie. Veruit het grootste deel van de kosten bestaat uit de werkzaamheden van de mediator. De zakelijke mediator mag zijn of haar eigen uurtarief bepalen en het aantal benodigde gesprekken verschilt per keer. De mediator kan vooraf een inschatting maken van de kosten van zakelijke mediation in uw situatie.

Uw ArbeidsMediator voor zakelijke mediation

Bij een zakelijk conflict kan er veel op het spel staan. De goede naam van de organisatie, banen van medewerkers, groeikansen voor het bedrijf en natuurlijk financiële belangen zijn slechts enkele voorbeelden. Dat een zakelijk geschil goed opgelost wordt, is voor alle partijen van belang. Zakelijke mediation draait dan ook niet om winnen of verliezen. Het gaat erom dat alle betrokkenen zich kunnen vinden in het bereikte resultaat. De mediators van Uw ArbeidsMediator helpen u daar graag bij. Ze zijn gespecialiseerd in zakelijke mediation en gaan samen met u op zoek naar de oplossing. Neem contact op voor meer informatie en advies.