Stuur mij een bericht

  • Hidden


Wat u van Hans Verstappen als arbeidsmediator mag verwachten

Als arbeidsmediatior is mij er veel aan gelegen om te voorkomen dat een conflict escaleert en uitmondt in een rechtszaak. Door de mens en de onderliggende belangen te erkennen, probeer ik samen met de betrokken partijen tot een constructieve oplossing te komen. Uiteraard vorm ik hierin geen oordeel en blijf ik te allen tijde neutraal in het conflict.
Tijdens de arbeidsmediation zorg ik ervoor dat de standpunten helder worden overgebracht en dat beide partijen goed naar elkaar luisteren. Dit alles gebeurt in een veilige en vertrouwde omgeving, wat leidt tot rust, opluchting en minder stress. Het mediationtraject verloopt hierdoor soepel, waardoor mensen rationeel na kunnen denken en vaak beter in staat zijn om conflicten te hanteren.

De voordelen van een arbeidsmediator in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland

Is er sprake van een arbeidsconflict en wordt er over en weer met modder gegooid? Dan wordt het tijd om een arbeidsmediatior in te schakelen. Door te bemiddelen tussen de betrokken partijen voorkom ik dat het probleem verder escaleert en help ik om samen een oplossing te vinden. U voorkomt op deze manier een gang naar de rechter, waardoor het arbeidsconflict niet in de openbaarheid uitgevochten wordt.
Bijkomend voordeel van mijn arbeidsmediation is dat ik mijn uiterste best doe om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen na het traject weer samen door één deur kunnen. Is het vertrouwen in elkaar dusdanig beschadigd dat dit niet meer lukt? Dan help ik om de samenwerking op een respectvolle wijze te beëindigen, zonder dat één van de partijen hierbij veel schade lijdt.

Maak vrijblijvend een afspraak voor arbeidsmediation

Bent u betrokken bij een arbeidsconflict of dreigt u hierin verzeild te raken? Dan ga ik graag samen met u en de andere betrokkene(n) om tafel om tot een oplossing te komen. Als u benieuwd bent of ik de juiste arbeidsmediator voor u ben, kom ik graag met u in contact. Ik hoor uw probleem aan, vertel u wat ik voor u kan betekenen en leg uit hoe ik te werk ga. Een kennismakingsgesprek met mij is gratis en vrijblijvend, dus schroom niet om contact op te nemen voor arbeidsmediation.

Mediation is een krachtig instrument om tot een oplossing in een conflictsituatie te komen. Het is snel, relatief goedkoop en het heeft, zo blijkt uit diverse onderzoeken een hoge slagingskans. Beide partijen zitten aan tafel en lossen het conflict op in een vergaderstructuur. Als mediator …
Een gerechtelijke procedure is kostbaar en duurt lang. Het resultaat is vaak voor één van de partijen teleurstellend: er is een winnaar, maar ook een verliezer. Ik zie daarom een grote rol voor mediation, juist in het bedrijfsleven. Door kordaat op te treden en meteen in gesprek te gaan, valt …
Mediation is voor veel mensen nog onbekend terrein. Met de diverse specialisten binnen Uw ArbeidsMediator laten we zien dat mediation ook voor arbeidsmediations goed inzetbaar is met een bevredigend eindresultaat.”