Voorwaarden voor de werkgever bij ontslag op staande voet

Een ernstig incident heeft u als werkgever doen besluiten om een medewerker op staande voet te ontslaan. Het vertrouwen en de relatie zijn volgens u dusdanig beschadigd, dat er van een terugkeer op de werkvloer geen sprake meer kan zijn. Omdat de gevolgen voor de werknemer groot zijn, dient u als werkgever in ieder geval aan drie belangrijke voorwaarden te voldoen.

  • De reden voor het ontslag moet dringend zijn
  • Het ontslag op staande voet moet de medewerker onverwijld gegeven worden
  • De reden voor het ontslag op staande voet moet onverwijld medegedeeld worden

Dringende reden

Om een werknemer op staande voet te kunnen ontslaan, heeft u als werkgever een dringende reden nodig. Het moet duidelijk zijn dat de situatie zó ernstig is dat de werknemer niet kan blijven en er ook geen sprake kan zijn van een normale ontslagprocedure. Diefstal, fraude, fysiek en/of verbaal geweld op de werkvloer, schending van de geheimhoudingsplicht of structureel te laat komen, kunnen een geldige en dringende reden zijn voor ontslag op staande voet.

In veel gevallen is de situatie echter minder duidelijk en zal een rechter zich buigen over het ontslag op staande voet. Ook de omstandigheden en de rol van de werkgever zijn namelijk van belang. Zo dient u als werkgever bijvoorbeeld ook de leeftijd, lengte van het dienstverband en het functioneren tot op dat moment, mee te wegen in uw beslissing. Wanneer een medewerker al jarenlang goed functioneert en slechts één keer de fout in is gegaan, kan dat voor de rechter een verzachtende omstandigheid zijn. Ook is het van belang dat u als werkgever consequent bent geweest bij eventuele eerdere, soortgelijke gevallen. Daarnaast dient een werkgever duidelijke instructies voor of tegen bepaald gedrag te hebben gegeven en ook het daadwerkelijke bewijs is vanzelfsprekend belangrijk.

Er is over het algemeen géén geldige reden voor ontslag op staande voet wanneer:

  • De werknemer volgens de werkgever niet goed functioneert
  • De werknemer incidenteel te laat op het werk verschijnt
  • De functie van de werknemer vervalt
  • De werknemer zijn of haar opgelegde targets niet haalt

Onverwijlde aanzegging

Een tweede voorwaarde voor ontslag op staande voet is het ‘onverwijld’ aanzeggen. Dat betekent dat u het ontslag direct moet aanzeggen nadat het incident en/of de gedragingen van de medewerker hebben plaatsgevonden of bekend zijn geworden. Als werkgever kunt u hier dus niet rustig een aantal dagen over nadenken.

Zorgvuldigheid is vanzelfsprekend wél van groot belang. De werkgever mag het incident of de gedragingen dus wel (laten) onderzoeken, om alle feiten helder te krijgen. Aan de hand van de uitkomst van dat onderzoek dient u als werkgever dus onverwijld een beslissing te nemen.

Reden onverwijld mededelen

Bij het aanzeggen van ontslag op staande voet, dient de werkgever ook direct de reden te geven. Voor de werknemer is dat belangrijk om in te kunnen schatten of het zin heeft om het ontslag aan te vechten bij de rechter. Ook mag u als werkgever de reden niet in een later stadium wijzigen of aanvullen. Dat een werknemer die iets gestolen heeft bijvoorbeeld ook vaak te laat komt, kan dus later niet opgevoerd worden als extra reden voor het ontslag op staande voet.

Wat betekent ontslag op staande voet voor de werkgever?

Bij een ontslag op staande voet worden alle banden tussen de werkgever en de werknemer per direct verbroken. Er is geen sprake van een opzegtermijn en als werkgever hoeft u geen salaris meer uit te betalen. Ook bent u de vertrekkende werknemer geen transitievergoeding verschuldigd.

De werkgever kan het ontslag op staande voet wél aanvechten bij de rechter. Die onderzoekt of het ontslag op staande voet terecht is gegeven en of u als werkgever de procedures op de juiste manier gevolgd heeft. Wordt het ontslag niet goedgekeurd, dan zult u er alsnog samen met de werkgever uit moeten komen. De mediators van Uw ArbeidsMediator kunnen daar een rol bij spelen. In dat geval is exit-mediation mogelijk een optie.

Uw ArbeidsMediator en ontslag op staande voet

Wanneer u als werkgever een arbeidsconflict heeft met een werknemer, dan zijn de mediators van Uw ArbeidsMediator de aangewezen personen om te helpen om het conflict op te lossen en de arbeidsrelatie voort te zetten. Wanneer de situatie dusdanig ernstig is dat u kiest voor een ontslag op staande voet, is mediation doorgaans echter geen optie meer.

Dat betekent niet dat Uw ArbeidsMediator bij ontslag op staande voet niets voor u als werkgever kan betekenen. Herstel van de werkrelatie is niet meer aan de orde, maar als werkgever kunt u er wel belang aan hechten om de persoonlijke relatie met de (ex-)werknemer te herstellen. Dit kan het geval zijn wanneer u in dezelfde omgeving woont en elkaar bijvoorbeeld bij de sportvereniging nog regelmatig tegenkomt. In dat geval is mediation bij ontslag op staande voet een optie. U gaat onder leiding van de mediator met de werknemer in gesprek om te werken aan onderling begrip en herstel van het vertrouwen.

Ook kan het gebeuren dat u een medewerker ontslag op staande voet aanzegt, maar dat de rechter deze maatregel afkeurt. U wilt niet dat hij of zij nog terugkeert op de werkvloer, maar wel op een nette manier afscheid nemen. In dat geval is exit-mediation een optie. Onder leiding van de mediator gaat u in gesprek over de voorwaarden voor het vertrek van de medewerker.

Neem contact op met Uw ArbeidsMediator

Ontslag op staande voet is een zware maatregel, die niet alleen grote gevolgen heeft voor de werknemer. Ook op de werkgever heeft een dergelijke situatie vaak veel impact. Als werkgever is het dan ook belangrijk om goed voorbereid te zijn en te weten wat uw rechten en plichten zijn. De mediators van Uw ArbeidsMediator vertellen u er meer over. Neem contact op voor informatie en advies bij ontslag op staande voet.

Tijdens de mediation liet Gabrielle duidelijk merken dat ze zeer ter zake kundig, onpartijdig en betrokken bij ons was, dit door houding en gedrag. Daarmee is de mediation prettig en redelijk snel verlopen.
Zeer kundige en betrokken mediator – Marcus (9.5/10)